Թարգմանություն․ Դարի նախանձը․ Դոկտոր Ֆաուստի լեգենդը

Եթե դու լավ գիտնական ես  ու բացահայտել ես ինչ-որ նոր բան, ապա ուրիշ գիտնականներ կանդրադառնան քեզ։ Բայց, եթե դու ստանաս նրանց կողմից ուշադրության, ապա քեզ ոչ մի գրոշ են չեն տա։

Հավանաբար հետաքրքիր է իմանալ, թե ով է աշխհարի ամենահայտնի մարդն ու մասին գրվում են պոեմներ, ստեղծագործություններ, երգեր ու պատմություններ։ Երևի առաջին տասնյակի մեջ կմտնեին  Քրիստոսը, Բուդդան, Մուհամեդը։ Իրենց հետևից կգնային Նապոլեոնը, Հիտլերը և Ցեզարը։ Հաճախ կհանդիպեին մեզ արվեստի գիտակները՝ Լեոնարդո դա Վինչի, Շեքսպիր և այլն։ Այս մարդկանց տեղ երևի տեղ գտներ նաև Դոկտոր Ֆաուստը։

Նա առանձնապես ոչ մի կարևո բան չի արել, բայց պաստախանել է այն հարցին, որն ամեն մարդ իրեն տված կլինի՝ ինչո՞վ եմ պատրաստ վճարել, որպեսզի իմ ցանկություններն իրականանան։ Դոկտոր Ֆաուստն իր ցանկությունների համար տվեց իր անմահ կյանքը։

Թեման.տատանողական շարժում

Նպատակը. Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրում

Լաբորատոր աշխատանք,որը կարող եք կատարել տանը

1.100սմ երկարությամբ թելից կախեք որևէ գնդիկ(կստացվի թելավոր  ճոճանակ),այն կախեք այնպես,որ փոքր-ինչ սեղանից բարձր լինի:Գնդիկը շեղեք հավասարակշռության դիրքից 8-ից  10սմ և բաց թողեք:Չափեք 40 լրիվ տատանումների ժամանակը,բանաձևերով հաշվեք տատանումների պարբերությունը և հաճախությունը:

Փորձը կրկնեք՝ կարճացնելով թելը չորս անգամ,տատանումների լայնույթը դարձնելով 2սմ-ից 3սմ:

Արեք եզրակացություն ճոճանակի թելի երկարությունից տատանումների պարբերության և հաճախության կախումների  վերաբերյալ:

Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրումը

Աշխատանքի նպատակը․ պարզել թելավոր ճոճանակի տատանումների պարբերության և հաճախականության կախումները թելի երկարություից։

Անհրաժեշտ պարագաներ․ անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թեկ, ամրակալան՝ կցորդիչով և թաթով, վայրկենաչափ կամ վայրկենացույց սլաքով ժամացույց, չափերիզ։

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

ԹԵՄԱ ՝ Անչափահասերի աշխատանքը

ԽՈՒՄԲ․ 

ՆՊԱՏԱԿԸ․ պարզել, թե Հայաստանում ինչպես են վերաբերվում անչափահասների աշխատանքին, դրանց պատճառները

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ․ թրաֆիքինգի զոհեր, ծնողների ստիպողականությունը, անապահով ընտանիք, հաճույք, նպատակ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՓՈՒԼԸ․ վերցնել հարցազրույց կրթահամալիրի աշակերտներից և պարզել նրանց վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ

ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ․ կպարզենք հիմնական անչափահասների աշխատելու պատճառները, կհասկանանք նրանց հոգեբանությունը ու նրանց մտածելակերպը

Изобретения. “ Случай в поезде”. Тема: известность

29 января- 1 февраля

Урок 1.    Изобретения

 1. Работа с текстом » Как появился монохорд»
 2. ответить на вопросы после текста

Домашнее задание:

Написать эссе на тему «В этом году я открыл».

Эссе – это небольшое сочинение в свободной манере изложения. Вспомни конкретные явления, события, объекты, которые привели тебя к новым знаниям. Как и почему всё происходило? Что именно ты узнал? Благодаря чему понял? Где и как пригодились новые знания? Как именно в твоих открытиях тебе помогли изучаемые учебные предметы? Своё эссе сдай учителю или своему родителю.

Урок 2. “ Случай в поезде”. Тема: известность

 1. Работа по эл. Пособию Финагина, сл. 44
 2. Послетекстовые задания
 3. Беседа: известность и наше отношение к ней

Домашнее задание: написать небольшую информацию о каком-нибудь известном лице, уметь в классе коротко рассказать об этом.

Ձմեռային ուսումնական ճամբար․ 25.01.2019թ

1.Գտի՛ր ABCD ուղղանկյան պարագիծը, եթե A անկյան կիսորդը տրոհում է BC կողմը 45,6 և 7,85 սմ երկարությամբ հատվածների:

2.Ուղղանկյան անկյունագծերի հատման կետի հեռավորությունը մեծ կողմից 4սմէ, իսկ փոքր կողմից 6 սմ է: Գտիր ուղղանկյան պարագիծը:

3.Գտիր ABCD  շեղանկյան պարագիծը, եթե անկյուն B-ն 60 աստ. է, իսկAC=10,5 սմ:

4.Քառակուսու  անկյունագծերի հատման կետից  մինչև կողմերը եղած հեռավորությունների գումարը 20 սմ է: Գտիր քառակուսու պարագիծը:

5.Հավասարասրուն եռանկյան սրունքը 17սմ է, իսկ հիմքը 16: Գտիր հիմքին տարված բարձրությունը:

6.Քառակուսու անկյունագծերի գումարը 40 սմ է: Գտիր նրա կողմը:

7. Ուղղանկյուն սեղանի հիմքերը 9, 18 սմ են, մեծ սրունքը 15 սմ է: Գտիր սեղանի մակերեսը:

Спорный вопрос։О чем рассказали старые вещи

21-25 января

Урок 1. Проект » Спорный вопрос»

Приблизительные темы:

 • Нужно ли волноваться по поводу уроков и серьезно относится к ним
 • Что сильнее: зло или добро?
 • Утренние общие занятия, их развитие, улучшение
 • Почему есть бедные и богатые в нашей страны, возможно ли урегулирование?
 • » Жить вместе»: проблема взаимопонимания поколений»
 • В состоянии ли школа подготовить школьников к реальной жизни?

Урок 2.   Проект » О чем рассказали старые вещи»

 1. Чтение текста » Елочные игрушки«
 2. Беседа » Старые вещи в моем доме»
 3. Для самостоятельного изучения: выбрать какой-либо предмет быта с сайта, прочитать о нем , уметь передать изученную информацию в классе.

Домашнее задание:

 1. Сделать видеофильм о какой-нибудь старой вещи в твоем доме( кому принадлежит, сколько ей лет, чем она интересна…..) или сделать репортаж о каком-нибудь предмете быта с сайта

Կյանքը իրական է, քանի դեռ կամ

Միանգամից նկատվում է անկեղծությունը։ Ասվում է, որ չպետք է ստել, խոսվում է դրա պատճառների ու հետևանքների մասին։ Կարծում եմ՝ այն, ինչ ասվում է գրքում, ճիշտ է։ Սկսենք նրանից, որ մարդը խաբելով մնացածին՝ խաբում է նախ ինքն իրեն։ Գիրքը դա է ուզում բացատրել և խրատել։

Մենք ստում ենք ուսուցչին, որ հիվանդ ենք, տնային աշխատանքը տանն է մնացել (մեր դեպքում ջնջվել է), չմտածելով, որ տվյալ ուսուցիչը արժանի չէ ձեր ստին, քանի որ ձեր ուսուցիչը լինելուց առաջ նա ձեր ընկերն է։ Հետո ասեմ, որ գրքում ճիշտ է գրված անկեղծության տեսակների վերաբերլյալ, ուղղակի, ըստ իս, քիչ է։

Գիրքը խորհուրդ եմ տալիս բացարձակապես բոլոր սովորողներին, երեխաներին և նույնիսկ մեծերին։ Մենք ամենքս կարող ենք մի բան քաղել մեզ համար։

 

 

A wise soldier\\Will about treasure\\Two painters\\Sea’s frogs

A wise soldier waged a war, and he was lame in two feet. And one of the soldiers said to him:

«Oh, a miserable man. Where are you going? You will be killed right now because you can not escape.

And he said,

«Oh, foolish, I’m not going to war to escape, but to stand up and fight and win.A wise and poor man had lazy offspring. Before dying he called his sons and said:

«O sons, my ancestors have buried many treasure in our garden, and I will not show you his place. That treasure will find him who works hard and has a deep sorceress.

And after his father’s death, his sons began to work with great enthusiasm and exert themselves, because each one was working to find the treasure.

And the vineyard grew and became strong, yielding abundantly, and enriching them with treasures.A king built a beautiful gigantic wall and wanted to decorate with paintings like no other. He chose two painters, one to one wall, one to another, the other wall and a curtain between them. When the painters finished their work, the king came and saw that someone had painted a beautiful picture and liked it very much. And the other did not paint anything, he made the wall very beautiful and it was better than a mirror. When the king saw that he had not painted it, he only caught it, and he was amazed and said,

«What have you done?»

He said.

— I will show my case.

And then he pulled the curtain down. When the light emerges and illuminated the dark wall, then the painted wall darkened because all the pictures on the other wall were painted in the mirror. And the king said:

— This is beautiful from the other.When the frogs of the sea consulted, they said,

«Why do we drown in the water, with drooping sores and dried skin? Let’s go out and live like others.

One old man says:

«My father ordered me to leave the shelter of the sea because we are scary in nature, and maybe we’ll get out and terrify back and show our weeping.

They did not listen, and went out, but when they heard it, they fled and drowned again into the sea.

There is wisdom in my story. First, it must recognize its own capacity and then change its place or business.