Շնչառական համակարգ․ Շնչառական շարժումներ

Շնչառական և արյունատար համակարգերը սերտորեն կապված են իրար։ Շնչառական օրգանները մասնակցում են նաև ջերմակարգավորման գործընթացին և ձայնի առաջացմանը։

Շնչառական համակարգը կազմված է օդատար ուղիներից՝ քթի խոռոչ, քթըմպան, կոկորդ, շնչափող և բրոնխներ և գազափոխանակության օրգաններից՝ թոքեր։

Քթի խոոչը ոսկրաաճառային միջնորմով բաժանվում է երկու խոռոչների։ Յուրաքանչյուր խոռոչ ունի ոլորապտույտ անցուղիներ, որոնք մեծացնում են նրա ներքին մակերեսը։ Այդ ամբողջ մակերեսը պատված է լորձաթաղանթով, որը կազմված է թարքիչավոր էպիթելային հյուսվածքից։ Խոռոչում ներշնչված օդը, շփվելով լորձաթաղանթի արյունատար անոթների հետ, տաքանում է՝ հասնելով մարմնի ջերմաստիճանին, իսկ լորձի միջոցով խոնավանում է։ Բերանի խոռոչով անցնելիս օդը չի ենթարկվում վերոհիշյալ փոփոխություններին, որի հետևանքով հաճախ առաջանում են օդատար ուղիների բորբոքումներ։ Քթի խոռոչից օդը քթըմպով ներթափանցում է կոկորդ։

Կոկորդը գտնվում է պարանոցի վերին մասում։ Այն մի քանի աճառներով, կապաններով, ջլերով և մկաններով միմյանց միացած խոռոչ է։ Աճառներից ամենամեծը՝ վահանաճառը, շոշափվում է պարանոցի վրա, այն արտաքինից պատշտպանում է կոկորդը։Կոկորդի մուտքը վերևից փակվում է մակկոկորդի աճառով, որը կլլման պահին խոչընդոտում է սննդագնդիկի թափանցմանը շնչափող։ Կոկորդը նաև ձայնային օրգան է։ Ձայնը ձևավորվում է արտաշնչվող օդի միջոցով ձայնալարերի տատանման արդյունքնում։

Շնչափողը անմիջապես կոկորդի շարունակությունն է։ Շնչափողի հետին պատը հպվում է կերակրափողին, և աճառի բացակայության շնորհիվ չի խանգարում սննդագնդիկի տեղաշարժմանը։ Շնչափողը ստորին մասում վեր է ածվում երկու գլխավոր՝ աջ և ձախ բրոնխների։

Բրոնխները կառուցվածքով նման են շնչափողին։ Նրանք երկու խոշոր խողովակներ են, որոնք մտնում են թոքեր և այնտեղ ճյուղավորվելով առաջացնում են բրոխածառ։ Խոշոր բրոնխները վեր են ածվում մանր բրոնխների, դրանք էլ մանրագույն բրոնխների, որոնք ավարտվում են թոքաբշտերով։

Թոքերը գազափոխանակության զույգ օրգաններ են, գրավում են գրեթե ամբողջ կրծքավանդակը։ Աջ թոքը մեծ է և կազմված է երեք բլթերից, ձախը՝ երկու բլթերից։ Արտաքինից թոքը պատված է շարակցահյուսվածքային թաղանթով՝ թոքամազով։ Այն կազմված է երկու թաղանթներից, որոնցից մեկը պատում է թոքերը՝ թոքամզային թաղանք, մյուսը՝ կրծքավանդակի պատը ներսից՝ մերձպատային թոքամազային թաղանք։ Թոքային և մերձպատային թոքամազային թաղանթների միջև առաջանում է չեղքման ազատ տարածություն, որը կոչվում է թոքամազային խոռոչ։

—————————————————————————————

Թոքերում մշտապես տեղի է ունենում օդափողություն շնչառական շարժումների՝ ներշնչման և արտաշնչման շնորհիվ։ Ստոծանին մկանային միջնապատի դեր է կատարում՝ բաժանելով որովայնի խոռոչը կրծքավանդակից։ Ներշնչման ժամանակ կծկվում են միջկողային մկանները, կողոսկրերը փոքր-ինչ բարձրանում են, միաժամանակ կրծոսկրը շարժվում է դեպի առաջ։ Այդ բոլորի հետևանքով կրծքավանդակի չափերը մեծանում են։

Մթնոլորտային օդը թափանցում է թոքեր, որոնք լայնանում են, տեղի է ունենում ներշնչում։  Միջկողային և ստոծանու մկանների թուլացման հետևանքով կողոսկրերն իրենց ծանրության տակ ուղղվում են ներքև, ստոծանին զբաղեցնում է իր նախկին դիրքը, կրծքավանդակի խոռոչը փոքրանում է, թոքերը սեղմվում են, և օդը շնչառական ուղիներով դուրս է մղվում, տեղի է ունենում արտաշնչում։

Շնչառության կարգավորումն իրականացվում է նյարդային և հումորալ մեխանիզմներով։ Երկարավուն ուղեղում գտնվում է շնչառության կենտրոնը, որտեղ մոտավորապես յուրաքանչյուր չորս վայրկյանը մեկ առաջանում են գրգիռներ, որոնք հաղորդվում են կրծքավանդակի միջկողային մկաններին և ստոծանուն։ Դրա շնորհիվ մկանները կծկվում են, և կրծքավանդակը լայնանում է, տեղի է ունենում ներշնչում։ Նույն մկանների թուլացման հետևանքով տեղի է ունենում արտաշնչում։

Շնչառության կարգավորմանը մասնակցում են պաշտպանաան ռեֆլեքսները՝ հազը և փռշտոցը։ Հազի միջոցով օդատար ուղիներից փոշին և մանրէները վերացվում են լորձի ավելցուկի հետ բերանի խոռոչից, իսկ փռշտոցի ժամանակ՝ քթի խոռոչից։

Հումորալ կարգավորումն իրականանում է, երբ արյան մեջ փոխվում է CO2
և O2 գազերի խտությունը։ Արյան մեջ CO2-ի խտության մեծության դեպքում շնչառությունը դառնում է ավելի խորը, իսկ O2-ի խտության նվազումից այն հաճախանում է։

 Тестовая работа

Урок 2. Тестовая работа

1-22-23-14-25-1

 

 

 

Домашнее задание:  докончить тест, начатый в классе.

выберите какую-нибудь передачу на русском языке и посмотрите ее. О чем говорят во время этой передачи.?Напишите.

Գինին և խաղողագործությունը միջնադարում

1950թ-ին ամրոցի ներսւոմ պեղվել է երկու բաժանմունքից կազմված մի հնձան։ Բուն հնձամն ունի կրաշաղախ, փոքր-ինչ թեքությամբ առագաստ-հատակ և բավականին մեծ, դարձյալ սղված հոր։ Երկրորդ բաժանմունքը մառանի հատվածն է, ուր տեղադրվել նե կարասները։ Ամրոցի ներսում նույնատիպ երկու հնձան էլ բացվել են պարիսպներ մոտ։ Միջնադարյան հնձաններ են հայտնաբերվել Հայաստանի շատ հնավայրերում՝ Եղվարդում, Արուճում, Երևանում, Աշտարակում։

Արագածի հարավարևմտակն փեշերին, Աշնակ գյուղի մոտ, շուրջ 300հա տարածքի վրա, որտեղ ժամանակին եղել են խաղողի այգիներ, պեղվել և ուսումնարվել են  XII-XIV դարերի հնձանների համալիրներ։ Հնձանները գտնվել են քարե կանոնավոր շաչված ունեցող, ցակնապատերով բաժանված հողակտորների մեջ։

Պեղված հնձանները հիմնականում հատակագծում ուղղանկյուն, արտաքուստ կլորացող անկյուններով կիսագետնափոր շինություններն են՝ բաղկացած երկու բաժանմունքից։ Շինությունների բաժանմունքներից մեկը եղել է հնձանի բնակելի հատվածը՝ կրաշաղով սվաղած հատակով մի մեծ հորով։ Բաժանմունքի հիմնական բաղկացուցիչը հորն է, որը շարված է բազալտ քարով ու սվաղած կրաշաղախով։ Երկրորդ բաժանմուքից առագաստում ճզմված խաղողի քաղցում հատուկ փորվածքով հասել է դեպի այս հորը։

X-XIV դարերի հնձանների մի ուշագրով մի ուշագրավ համալիր է պեղվել Աշտարակի Խոջաբեղեր կոչվող տարածքում։ Կառույցը բաժանվում է կիրառական տարբեր նշանակության հատվածների։ Երկայնական պատերից մեկի տալ տեղադրված է առագաստը, որի կենտրոնական մասում փոքրիկ, լավ սվաղած հոր կա քաղցուի նախնական մաքրման համար։

Հնձանի բնակելի հատվածը ցածր պատով անջատված է ընդհանուր մակերեսից, որտեղ պահպանվել է կավե օջախ և թոնիր։ Հնձանն ունի առանձին փոքր բաժանմունք՝ բեռնակիր կենդանիներ կապելու համար։

Մի քանի հարյուր հեկտար տարածքի վրա խաղողի այգիներով և հնձանների խիտ ցանցով պատված Խոջաբաղերը վերստին հաստատում են միջին դարերում Աշտարակի խաղողագործական հզոր կենտրոն լինելու փաստը, որն ավանդաբար շարունակվում է նաև այժմ։

Գինին Միջնադարյան Սկզբաղբյուրներում

Խաղողագործության և գինեգործության վերբերյալ մեծ թվով աղբյուրներ են պահպանվել հայկական միջնդարյան ձեռագիր մատյաններում և վիմական արձանագրություններում։

Ուշագրավ է պատմահայր Մովսես Խորենացու հաղորդումը հայոց արքունիքում թագավորական մատռվակի կամ տակառապետի հատուկ պաշտոնի գոյության մասին։ Նա մատնանշում է Գնունիների նախարարական տան ներկայացուցիչների <<արժանի ըմպելիքներ էին պատրաստում ընտիր և համեղ գինիներց>> և մատռվակում արքային։

Դեռևս V դարում Հայաստանի մի շարք գավառներ հռչակված են եղել խաղողագործության ու գինեգործության ավանդույթներով։ Դրանիցից մեկն է եղել Մասիսից արևելք ընկած Գողթն գավառը, որը Խորանացին անվանել է <<Գինեվետ գավառն Գողթան>>, այսինքն գինով լի, հարուստ։ ՈՒշագրավ եղեկություններ են հայտնում նաև օտար ճանապարհորդները։ XIII դարի պարսիկ ճանապարհորդ Նասիր Խոսրովը, Մարկո Պոլոն, Ղալվինին, ԴիԿալվիխոն վկայում են Արզն, Երզնկա, Մալաթիա բնակավայրերում խաղողագործական հարուստ մշակույթի առկայության մասին։ Նասիր Խոսրովն արձանագրում է մի իրողություն, երբ Ոստան քաղաքի շուկայում <<թե կանայք, թե տղամարդիկ նստել էին կրպակների դիմաց և գինի էին խմում առանց որևէ ամոթի>>։

Գինու բարեմասնություններին զուգընթաց՝ մատենագրական ազբյորները լի են գինում չարաշահման և, դրանով պայմանավորված, զանազան տհաճ և վարկաբեկելի դեպքերի ու երևույթների նկարագրություններով։

Գինու վերաբերյալ առավել սակավ, տարաբնույթ վկայություններ են պահպանվել վիմագիր արձանագրություններում։ Վերջիններս հիմնականում առնչվում են գինու՝ որպես բնամթերքային հարկատեսակի հետ։ Մի շարք արձանագրութոյւններում որպես նվիրատվության օբյեկտ նշված է <<փաս>> գինի կամ <<փասգի>> բառակապակցությունը։

ԽԱՂՈՂԸ ԵՎ ԳԻՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Խաղողի տարբերությունը բոլոր այլ պտուղներից այն է, որ նրանից ստացվում է գինի, որը համեմատում էին արյան հետ։ Խաղողի հետ համեմատելի էր միայն նուռը, որը հորինվածքներում և զարդամոտիվներում հանդես է գալիս խաղողի հետ միասին կամ փոխարինում նրան։ Հայկական հեքիաթներում, էպոսներում և պոեզիայում նույնիսկ ընդգծվում է նռան գինու առաջնությունը՝ հատկապես յոթ տարվա, որը շեշտում է նրա սրբազան-մոգական բնույթը։ Ավելին, այն նույնացվում էր աստվածային արյան հետ և ձեռք բերում մահը հաղթահարելու, անմահություն պարգևելու սրբազան գործառույթը։

Խաղողի և նռան մոտօվները լավ հայտնի են հին արևելյան և հելլենիստական հուշարձաններում։ Դրանք լայն տարածում են գտնում բարեխառն գոտու գրեթե բոլոր երկրներում, որտեղ խաղողի մշակությունը պատշաճ մակարդակի վրա էր։ Քրիստոնեությունն ընդունելուց հետո, վաղ շրջանից այդ մոտիվները դարձան նորընծա կրոնի խորհրդանշանների և գաղափարաբանության օրգանական մասերից՝ տեղ գտնելով առաջին հերթին հոգևոր կառույթցների հարդարանքում։

Что нужно делать, чтобы было как можно меньше равнодушных людей?

Не думаю что с равнодушными людьми не хотят общятся. Так думают только они сами. Равнодушные люди сами придумывают себе проблемы. Я думаю они живут бессмысленно. Что бы люди не стали равнодушными нам надо всем вместе часто общятся и поговорить. Они хотят верить в то что с ними не хотят общятся и вообще жизнь им не приносит счастье. По моему равнодушные люди не мудрые и не по взрослому мыслят. Они еще не созрели и не понимают что жизнь и так коротка и не стоит тратить время в пустую.

Անօրինական քայլը, Թիթեռնիկները. մուլտֆիլմների վերլուծություն

Այս մուլտֆիլմը սկսվում է նրանով, որ շախմատի սպիտակ ձին պաշտպանում է սպիտակ զինվորին սև նավից։ Բայց սպիտակ փիղը համարում է դա սխալ քայլ։ Սպիտակ ձին վրդովվում է և գնում է պաշտպանելու սպիտակ արքային, ում փորձում էր սպանել սև թագուհին։ Բայց սպիտակ ձին ճանաչում է սև թագուհուն, ով մի ժամանակ հասարակ սև զիվոր էր։ Այդ ժամանակ նրանց երկուսին էլ խաղից հանել էին։ Ձին կանգնում է թագուհու դիմաց և պնդում է, որ նա իրեն սպանի, բայց թագուհին չկարողանալով սպանել իր վաղեմի ընկերոջը քայլ է անում և հայտնվում արքայի դիմաց։ Սպիտակ ձին կրկին կտրում է սև թագուհու ճանապարհը։ Մինչ նրանք որոշում էին, թե ով ում պետք է սպանի սպիտակ նավը տեսնում էր իր ճանապարհին սև թագուհուն և նետ է արձակում վրան։ Բայց հպարտ ձին կանգնում է թագուհու դիմաց և նետը կպնում է սպիտակ ձիուն։ Թագուհին ծնկի է գալիս ձիու առաջ, բայց նավը ժամանակ չկորցնելով սպանում է սև թագուհուն։

Երբ Պիտերը փորձում է խոսել Ռոբինի հետ նրա փորի մեջ թիթռնիկներ են ճախրում և այդ լարվածությունը շարունակվում է ամբողջ ֆիլմի ընթացքում։ Պիտերը փորձում է ազատվել թիթեռնիկներից, սակայն ավելի է ուժեղանում նրա սերը Ռոբունի նկատմամբ և ցանկությունը խոսլե Ռոբինի հետ։ Ի վերջո նա հավաքում է իր էմոցիաները և խոսում է Ռոբինի հետ։

 

Մտքի խաղ, Նվիրված նվերը․ մուլտֆիլմների վելուծում

Մուլտֆիլմը մի տղայի մասին էր, ով ոչ մի կերպ չէր կարողանում կենտրոնանալ դասերին։ Նրա ուղեղը տեսնում է պատուհանից դուր խաղահրապարակը և դուր է գալիս տղայի գլխից, և տղայի գլուխը դատարկ չթողնելու համար գրքեր է լցնում այնտեղ։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք դաս անելիս հաճախ շեղվում ենք այլ բաների վրա։ Մեզ գրավում են խաղահրապարակները, խաղերը և այլն։ Այնուհետև ուղեղը գնում է խաղահրապարակ և խաղուղում է, մինչ տղայի ուղեղի փոխարեն աշխատում է գրքերում եղած ինֆորմացիան։ Տղան մեխանիկորեն պատասխանում բոլոր տրված հարցերին, բայց, երբ ցանկանում է պատասխանել վերջին հարցին գրքերի ինֆորմացիան չի հերիքում։ Հարցը հետևյալն էր․ Ո՞րն է կյանքի իմաստը։ Երբ ուղեղը գալիս է և տեսնում է, որ տղան չի պատախանել վերջին հարցին սկզբում զարմանում է, իսկ հետո նորից զբաղեցնոմ է իր տեղը և պատասխանում հարցին նկարելով։

Իմաստը այն է, որ գրքերը կարող են տալ պատասխան ամեն հարցի, բայց գրքերում դու չես կարող գտնել կյանքի իմաստը, քանի որ յուրաքանչյուրի պետք է ապրի, որ հասկանա։

Հուզիչ մուլտֆիլմ էր։ Այն պատմում է մի մանուշակագույն ձվիկի մասին, որին ոչ ոք չէր ուզում գնել։ Եվ վերջապես ինչ-որ մեկը գնում է իրեն։ Բայց ամեն ինչ այդքան էլ լավ չէր, քանի որ ձվիկին նվիրեցին այլ մարդու, իսկ այդ մարդը նվիրեց մեկ ուրիշին, իսկ մեկ ուրիշը՝ այլ մեկ ուրիշի ու այդպես շարունակ։ Հետո ձվիկին գցեցին չպետքական իրերի մեջ և վերջում հանձնեցին խանութ, որտեղ իր պես շատ չպետքական իրեր կային։ Ձվիկը նայելով այդ տխուր իրերին չդիմացավ և որոշեց գցվել։ Նա ընկավ և կիսվեց երկու մասի։ Այդ երկու կեսի արանքում գեղեցիկ խաղալիք ձիեր էին, որոնք շարժվում էին երաժշտության տակ։

Մուլտֆիլմի իմաստն այն էր, որ այդ մարդկանիցի ոչ ոք չմտածեց բացել ձվիկը, որովհետև բոլորը ձվիկին դատում էին տեսքով։

#15

2. Why can’t a man living in Canada be buried in the USA?

If he’s lives in the USA then he isn’t dead, or in Canada.

How far can a dog run into the woods?

Only halfway. If it runs more, then it would be running out of the woods.

Why do Chinese men eat more rice than Japanese men do?

There are more Chinese men than Japanese men.

Is it legal for a man in Africa to marry his widow’s sister?

He can’t marry anyone because he’s dead.

3. 8+16:4+4  ո՞րն է տրված արտահայտության ամենափոքր հնարավոր արժեքը:

(8+16):(4+4)=3

4. Ո՞րը կնախընտրեք. 10 դրամների 2 կիլոգրամը, թե՞20  դրամների 1 կիլոգրամը, եթե հայտնի է, որ 20 դրամանոց մետաղադրամը 2 անգամ ծանր է 10 դրամանոց մետաղադրամից:

5. Արան գրել է բոլոր եռանիշ թվերը:  Քանի՞ թվանշան է նա օգտագործել:

Մինչև 999 կա 99 երկնիշ թիվ։ Դրանք հանում եմ 999ից և ստանում եմ 900։ Հետո դա բազմապատկում եմ երեք թվանշանով, ստացվում է 2700։

6. A վայրից B վայրը շարժվեց հեծանվորդը `ժամում անցնելով 12 կմ:  Մեկ ժամ հետո B-ից դեպի A շարժվեց երկրորդ հեծանվորդը`ժամում անցնելով 14կմ և կես ժամ անց հանդիպեց առաջինին:  Որոշեք AB ճանապարհի երկարությունը:

7. Ապացուցեք, որ 3 մարդկանց մեջ կամ յուրաքանչյուրը ճանաչում է առնվազն մեկին, կամ առնվազն մեկին ճանաչում են երկուսն էլ, կամ առնվազն երկուսը իրար չեն ճանաչում:

8. 2,2,2,2,2

Ինչպե՞ս ստանալ 15 հինգ 2-ի միջոցով:

22:2+2+2=15

9. Առաջին 50 զույգ թվերի գումարը որքանո՞վ է մեծ առաջին 50 կենտ թվերի գումարից:

(2-1)+(4-3)+…+(98-97)+(100-99)=50

10. Ի՞նչ եք տեսնում նկարում։ Ստուգեք ձեր տեսածը այստեղ։  Համակարգչի ձայնը ցածրացրեք։

222

Ես տեսնում եմ շան բերան ու վրան իր մազերը, ոնցոր թելեր լինեն հաստ։ Ճիշտ էլ մտածում էի ։ԴԴԴ

Միջին դպրոցի 7 հրաշալիքները

7. Ապակիները պատի փոխարեն

Սկսեմ դպրոցի տեսքից։ Ինձ շատ է գրավում այն փաստը, որ դասարանների պատերի փոխարեն ապակիներ են։ Ըստ իս՝ այդպես ավելի թափանցիկ են անցնում դասերը, և ցույց է տրվում, որ թաքցնելու ոչինչ չկա։ Դպրոցն իրենով բաց է։ Այսինքն՝ մենք չունենք այնպիսի բաներ, որոնք չպետք է տեսնեն այլ մարդիկ։

6. Սերը արվեստի հանդեպ

Արվեստը մեծ դեր է խաղում շատերի կյանքում, եթե անգամ մարդիկ դա չեն նկատում։ Շատ լավ է, որ այստեղ արվեստին մեծ տեղ են տալիս։

5. Երեխաների անմիջական շփումը

Երեխաների անմիջական շփում ասելով՝ նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ, երբ նոր աշակերտ է գալիս, մյուսները փորձում են ընկերանալ, և դրա արդյունքում ձևավորվում է հաճելի ու ընկերական մթնոլորտ։

4. Նախագծային ուսուցումը

Անդրադառնալով ուսման ձևին՝ չեմ կարող չնշել նախագծային ուսուցումը։ Ինչու՞ է նախագծային ուսուցումը օգտակար։ Պատասխանեմ։ Նախագծային աշխատանքներ անելիս՝ մենք սովորում ենք միաժամանակ մի քանի բան։ Այսինքն՝ երբ մենք ընտրում ենք նախագծային աշխատանք և կատարում ենք, ասենք, թարգմանություն, մենք սովորում ենք ճիշտ թարգմանել այս կամ այն բառը և միաժամանակ ընկալում ենք այն տեղեկությունը, որը մենք թարգմանում ենք։

3. Բացասական կարծիքը արտահայտելու իրավունք

Բացասական կարծիքը տարբեր իմաստներով կարելի է հասկանալ։ Սովորաբար մարդկանց դուր չի գալիս, երբ դիմացինի կարծիքն ինչ-որ բանի հանդեպ բացասական է կամ կամ ուղղակի նման չէ իր կարծիքին։ Ինձ դուր է գալիս, որ այստեղ կարելի է անգամ բացասականը արտահայտել, քանի որ առանց բացասականի դրական չի լինում։

2. Աշակերտների և ուսուցչի փոխհարաբերությունը 

Ես կարծում եմ, որ առանց նման անմիջական շփման աշակերտները չէին սովորի։ Ինչու՞։ Որովհետև սովորաբար երեխաները սիրում են առարկան, եթե սիրում են ուսուցչին (իհարկե, կան բացառություններ։ Սովորողներին դուր է գալիս, երբ ուսուցիչն իրենց հանդեպ ուշադիր է լինում, շփվում է անմիջական, ինչպես ընկերն ընկերոջ հետ։ Իսկ լավ մարդկանց հետ շփվելիս մենք ձեռք ենք բերում այդ մարդու լավ գծերից։

1. Ընտրության հնարավորություն

Ընտրության հնարավորությունը ամենակարևոր մասն է դպրոցի։ Յուրաքանչյուրն իրեն ազատ է զգում, երբ ունի ընտրության հնարավորություն և պարտադրաբար ինչ-որ բան չի անում։

The praying hands

The praying hands

Back in the fifteenth century, in a tiny village near Nuremberg, lived a family with eighteen children. Two of the eldest children had a dream. They both wanted to pursue their talent for art, but they knew well that their father would never be financially able to send either of them to Nuremberg to study at the Academy.

After many long discussions, the two boys finally worked out a pact. They would toss a coin. The loser would go down into the nearby mines and with his earnings, support his brother while he attended the academy. The winner of the toss will attend the academy first and complete his study. Once, the first winner of the toss completes his study, he will help the other brother to attend the academy and support him financially.

They tossed a coin on a Sunday morning after church. Albrecht Durer, one of the brother won the toss and went off to Nuremberg. Albert, the other brother went to work at the mines and for the next four years, financed his brother, whose work at the academy was almost an immediate sensation. By the time he graduated, he was beginning to earn considerable fees for his commissioned works.

______________________________________________________________________________
  1. Anne will have repaired her bike next week.
  2. They will have written their essay by tomorrow.
  3. Sam will have left by next week.
  4. shall have finished this by 6 o’clock.
  5. Paolo will have managed the teams.
  6. If we can do that — then we shall have fulfilled our mission.
  7. We shall have done the washing by 8 o’clock.
  8. She will have discussed this with her mother tonight.
  9. She will have visited Paris by the end of next year.
  10. The police will have arrested the driver.
 1. 2

  1. He is going to phone his friend.
  2. We are going to play a new computer game.
  3. My sister is going to watch TV.
  4. You are going to have a picnic next Tuesday.
  5. Jane is going to go to the office.
  6. They are going to walk to the bus stop this afternoon.
  7. His brother is going to write a letter to his uncle today.
  8. She is going to visit her aunt.
  9. am going to do my homework after school.
  10. Sophie and Nick are going to meet their friends.

   3

   1. They are not going to pack the lunch basket.
   2. am not going to ask somebody the way.
   3. Rita is not going to borrow Jim’s book.
   4. We are not going to design a T-shirt.
   5. am not going to click on the red button.
   6. The girls are not going to laugh at the boys.
   7. Tim is not going to pull Sandra’s hair.
   8. Andy and Fred are not going to mime to a song.
   9. You are not going to prepare dinner.
   10. He is not going to keep the hamster in the garden.