Джанни Родари

1-5 апреля

Урок 1-2. Дни Джанни Родари. Сказка “Какие бывают ашибки”

 1. Какие бывают ошибки? какие ошибки безобидные, а какие опасные?
 2. Чтение и анализ сказки ( особо подробно остановиться на предисловии)
 3. Найдите речевые ошибки исправьте предложения и запишите их:

Мальчик был высок и худой.

История эта была и печальная, и смешна.

Ночь тиха и тёплая.

Девочка выросла капризна и упрямая.

Будьте добрые,купите,пожалуйста, мармелад.

Все дети страшно обрадовались новому мультфильму .

Учитель принужден был еще раз объяснить новый материал.

Написать в блогах:

 • одна ошибка в школе
 • одна ошибка в отношениях с друзьями
 • одна ошибка в моем образовании

Домашнее задание N 1: дочитать сказку “ Какие бывают   ашибки” ( 5 страниц)

Домашнее задание N2:  почитать сказки из текста Какие бывают   ашибки”( стр. 6,7), придумать и написать коварные прилгательные, быстрые глаголы и огромные существительные.

 

ԳԻՆԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

ԳԻՆԻՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Ժողովրդական հին երգերում և առած-ասացվածքներում գինում և գինեխումի նկատմամբ արտահայտված է երկու հակադիր տեսակետ․ մեկը՝ գինու դրական գնահատականն է, մյուսը՝ գինեխումի բացասական հետևանքնաերի՝ մասնավորապես հարբեցողության սոցիալ-հոգեբանական դրսևորումների դատապարտումը՝ հաճախ արտահայտված ժողովրդական նուրբ հումորով ու երգիծանքով։

<<Գինին ծերոց գավազան է>> առածում դրսևորված է ծերացած մարդկանց համար գինու՝ կյանքի ներցուկ լինելու գաղափարը։ <<Իծին գինի են տվել՝ գնացել գիլի հետ կռիվ է տվել>> առածում ժողովրդական հումորովարտահայտված է գինու՝ մարդուն անվախ ու անվեհեր դարձնելու գաղափարը։ Գրեթե նույն միտքն է արտահայտված նաև <<Խենթը գինովեն վախեցեր է>> և <<Գժի հախից հարբած ա գալիս>> առածներում։

Առածների հետևյալ խմբում ընդգծված են գինու չափավոր օգտագործումը և այն չարաշահելու աննպաստ հետևանքները։ <<Խմիչքին մեկը լավ է, էրկուսն բավ է, իրեքն՝ ցավ է>>։ <<Մի խմիր մը հատիկ, որ չեղնիս խաղք ու խատիկ>>։ <<Գինին անուշ-անուշ կը խմվի, լեղի-լեղի դուրս կելլե>>։

Առած-ասացվածքների հաջորդ խումբը վերաբերվում է գինեմոլության բացասական հետևանքներին։ Հատկապես շատ են շեշտվում գինեմոլ-հարբեցողի ֆիզիկական, բարոյահոգեբանական և սոցիալական վիճակի առանձնահատկությունները։

 • Գինովի ձեռք մի զարնեք, ան ինքնիրեն վար կընկնի
 • Գինովը կա՛մ իր հարը լացնես կու, կա՛մ մարը
 • Գինով մարդն ինքզինք ամենեն խելացի կըկարծէ
 • Գինի խմողը մեկ անգամ կը սարխոշնա, խմացնողը՝ հազար անգամ
 • Պարտքով գինին էրկու անգամ կու հարբեցնե․ մեկ՝ խմելիս, մեկ էլ՝ փողը տալիս
 • Հարբելու վերջը փոշմանություն ա

Իսկ հետևյալ ժողովրդական առակում նուրբ հումորով ներկայացվում է հարբեցողի ուխտադրուժությունը․

Մուկն ընկնում է գինու կարասը և երբ սկսում է խեղդվել՝ օգնություն է կանչում։ Գալիս է կատուն, հարցնում՝ ի՞նչ կա, մուկ ախպեր։  Մուկն ասում է՝ ինձ էստեղից հանիր, կեր։ Կատուն թաթը գցում, կարասից հանում է մկանը։ Մուկն իրեն թոթափում է գինուց, փախչում, մտնում է ծակը։ Կատուն թե՝ մուկ ախպեր, չեղավ, բա մեր պայմա՞նը։ Մուկը ծակից պատասխանում է՝ խմած էի, մի բան ասացի, դու էլ ավատացի՞ր։

Ամփոփում

Ինձ դուր են գալիս գինու մասին առածները, ասացվածքները, ինչպես նաև պատմվածքները, քանի որ դրանք ուսուցանող են և մենք շատ բան կարող ենք սովորել ոչ միայն գինու մասին։