Կանոնավոր բազմանկյուններ, արտագծած շրջանագիծ

Կանոնավոր բազմանկյուն կոչվում է այն ուռուցիկ բազմանկյունը, որի բոլոր անկյունները իրար են հավասար, կողմերն էլ իրար են հավասար։

Կանոնավոր բազմանկյունաը արտագծած է շրջանագիծ, երբ նրաբոլոր գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա։

Թեորեմ

Ցանկացած կանոնավոր բազմանկյանը կարելի է արտագծել շրջանագիծ, ընդվորում միայն մեկը։

1

__

2

__