Օսմանյան կայսրության և Իրանի արդիականացման փորձերը

Օսմանյան կայսրության և Իրանի արդիականացման փորձերը

Ներկայացնել Օսմանյան կայսրությունում   18-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 20-րդ դարի սկզբում տեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակագրությունը, ամփոփել տեղի ունեցած փոփոխությունները 10 նախադասությամբ:/Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 49-51,էջ 119-122/:

 • 1828-1829 ռուս-թուրքական պատերազմում Օսմանյան կայսրությունը պարտվեց  և ճանաչեց Հունաստանի անկախությունը:
 • 1853 թվականին Ռուսաստանը պատերազմ սկսեց Օսմանյան կայսրության դեմ: Սկսվեց Ղրիմի պատերազմը:
 • 1856 թվականին Օսմանյան կայսրությունը հաղթանակ է տանում Ռուսաստանի նկատմամբ Ղրիմի պատերազմում:
 • 1876 թվականին գահ բարձրացավ Աբդուլ Համիդ II-ը:
 • 1876 թվականին ընդունվեց սահմանադրությունը և ընդունվեց խորհրդարան:
 • 1878 թվականին Համիդը ցրեց խորհրդարանը և հաստատեց իր միանձնյա կառավարման բռնատիրական համակարգը:
 • 1908 թվականին երիտթուրքերը կատարեցին հեղաշրջում և վերականգնվեց սահմանադրությունը:
 • 1911 թվականին երիտթուրքերը ընդունեցին պանթյուրքիզմը:

Օսմանցիների պարտությունները 18-րդ դարի վերջերին և 19-րդ դարի սկզբներին ստիպեց նրանց բարեփոխումներ իրականացնել՝ մոդերնիզացնելով պետությունը, որը կոչվեց Թանզիմաթ: Բարեփոխումների արդյունքում օսմանյան բանակը դարձավ առավել մարտունակ, չնայած տարածքային կորուստների։ Կայսրությունը դաշինք կնքեց Գերմանիայի հետ 20-րդ դարի սկզբին։ Մինչ կայսրությունը կռվում էր արտաքին թշնամիների դեմ, երկրի ներսում նույնպես իրավիճակը խառն էր, հատկապես արաբական տարածքներում ապստամբություններ սկսվեցին: Այս ժամանակ Օսմանյան կայսրությունը որոշեց ազատվել քրիստոնյա փոքրամասնություններից և  կազմակերպեց հայերի, ասորիների և պոնտական հույների ցեղասպանությունները:

Ներկայացնել Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունների 18-րդ դարի սկզբից մինչև 20-րդ դարի սկզբում տեղի ունեցող իրադարձությունների ժամանակագրությունը, ամփոփել տեղի ունեցած փոփոխությունները 10 նախադասությամբ:/Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 51-53, էջ 122-124/:

 • 1905 թվականին Թեհրանում իշխանությունների դեմ տարերայնորեն ծագեցին զանգվածային ընդվզումներ:
 • 1911 թվականին Ռուսաստանը գրավեց հյուսիսային Իրանը և հեռացրեց առաժադեմ ուժերին, իշխանությունը հանձնելով շահի կողմնակիցներին:

Իրանի նվաճողական քաղաքականության պատճառով սրվեցին Իրանի և Անգլիայի հարաբերությունները, որի արդյունքը դարձավ 1841 թվականին ստորագրված առևտրակայան պայմանագիրը, ըստ որի հաստատվեց անգլիացիների հսկողությունը Իրանի տնտեսության վրա: Անգլիան և Ռուսաստանը օգտվեցին Իրանի թուլությունից։ Իրանը սկզբում վարում էր պատերազմական քաղաքականություն, բայց վատ հետևանքներ ունենալով ուղղակի տրվեց օտար ուժերին։

Տալ «արդիականություն», «սահմանադրություն» հասկացությունների բացատրությունը:

Արդիականություն –Արդյունաբերականացման հիման վրա հասարակական կյանքի բոլոր կողմերն ընդգրկող փոփոխություններ, որոնց արդյունքում ավանդական հասարակությունը վերափոխվում է ինդուստալ հասարակության։

Սահմանադրությունը պետության հիմնական օրենքն է, որը սահմանում է նրա պետական կառուցվածքը, կառավարման և իշխանության մարմինների համակարգը, նրանց իրավասությունները և ձևավորման կարգը, ընտրական համակարգը, քաղաքացիական իրավունքները և ազատությունը, ինչպես նաև դատական համակարգը։ Սահմանադրությունն օրենսդրության հիմքն է։

Աղբյուրները՝ Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան,  էջ 119-124, համացանց:

Լրացուցիչ աշխատանք/ Պարտադիր նշել օգտագործված գրականությունը, չորս աղբյուրը պարտադիր/

«20-րդ դարի սկզբին Թուրքական իրականությունը»

1908 Թ. ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄԸ ԵՎ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ն. Մ.

ՀՅԴ-Երիտթուրքեր շփումներից. 1914, ԿարինՀՅԴ-Երիտթուրքեր շփումներից. 1914, Կարին

Թարգմանություն- Հեղափոխությունների պատմություն: Երիտթուրքեր  

Հոդված- Թուրքիայի պատմության մութ էջերի լուսավորման փորձ անողները անկե՞ղծ են արդյոք

«Պարսկական հեղափոխությունը և հայերը»

Հրաչիկ Սիմոնյան«1905-1912 թթ. պարսկական հեղափոխությունը և հայերը»

Հանդիպում Էդիկ Մինասյանի հետ

Մինչ հանդիպումը ես կարդացելի էի առողջապահության մասին հոդվածը։ Այն շատ հետաքրքիր էր։ Ինձ հետաքրքիր էր իմանալ, թե անցյալու ինչպես է եղել երկրի առողջապահության վիճակը։ Սակայն նրանք շատ էին բարձրացրել գները և դա դարձավ պատճառ ժողովրդի առողջությանը  վատանալու համար։ Մահացան մարդիկ, որովհետև դեղ գնելու միջոց չունեին։ Հիվանդությունները սկսեցին ավելի արագ տարածվել։ Հանդիպման թեման էր «Հայկական երրորդ հանրապետությունը»։ Նա սկսեց պատմել 1990-ականներից սկսած բոլոր կարևոր դեպքերի մասին։ Մեր հարցերից հիմնականը վերաբերվում էր հայ-ադրբեջանական կողմերին։ Մենք քննարկեցին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները անցյալում, ներակայում և ոչ միայն։ Էդիկ Մինասյանը խոստացավ, որ մենք նույնպես կայցելենք պատմության ֆակուլտետ և նա մեզ կպատմի ավելի կարևոր բաներ։

#17

 1. Տեղափոխելով մեկ լուցկու հատիկ ստացիր ճիշտ հավասարություն

XI – V = IV

IX-V=IV        XI-V=VI

2. Հաշվիր 1000 – ի  100% – ը։

1000

3. Դահլիճում կա այնքա շարք, որքան աթոռ կա յուրաքնչյուր շարքում։  Քանի՞ շարք կա դահլիճում, եթե աթոռների ընդհանուր թիվը 400 է։

20

4. Իրար հաջորդող երկու բնական թվերի քառակուսիների գումարը 92- ով մեծ է փոքր թվի եռապատիկից։  Գտեք այդ թվերը։

49+64=113

7×3=21

113-21=92

5. You see a boat filled with people.  It has not sunk, but when you look again you don’t see a single person on the boat.  Why?  How is this possible?

նրանք ամուսնացել են, single սովորաբար նշանակում է միայնակ

6.  What a word in the English language does the following: the first two letters signify a male, the first three letters signify a female, the first four letters signify a great, while the entire world signifies a great woman.  What word is this?

HE   HER   HERO   HEROINE

7. Տեղափոխելով մեկ լուցկու հատիկ ստացիր ճիշտ հավասարություն

VIII = I   

√II= I

8. Այս պատկերներից որո՞նք կարող են չորս նմանատիպ մասերի բաժանվել

էէէ

B 4 քառակուսի

F 4  քառակուսի

9. Պատկերված է հավասարասրուն եռանկյուն։  Հաշվիր առաջացած անկյունները։  Ո՞ր անկյուններն են իրար հավասար։

էէէ

ABC=ACB

10. Հաշվիր

(0,0002)-4   = -3.9998

Ներքին էներգիա։ Ներքին էներգիայի փոխանակման ձևերը։ Ջերմահաղորդման տեսակները։

Նախապատրաստական աշխատանք․ Ներքին էներգիան մարմինը կազմող մասնիկների շարժման՝ կինետիկ և փոխազդեցության՝ պոտենցիալ էներգիաների գումարն է։ Ներքին էներգին կարելի է փոփոխել երկու եղանակով։

 1. Ջերմահաղորդում
 2. Մեխանիկական աշխատանք կատարելու միջոցը

Ջերմահաղորդման տեսակներն են

 1. Ջերմահաղորդականություն․
 2. Կոնվեկցիա
 3. Ճառագայթում