Սահյանական օրեր

ՀՐԱՄԱՅԵՔ

Ապառաժներ համր ու հանդարտ,
Հողակիցներ իմ թանկագին,
Զորավարներ անսաղավարտ,
Թագավորներ անթագակիր,

Եկել եմ, որ լսեմ դարձյալ
Խորհուրդը ձեր փակ բերանի,
Լռությունը ձեր քառաձայն,
Համրությունը ձեր լեզվանի։

Կանգնեք այդպես իմ շուրջբոլոր,
Հրամայեք, որ քարանամ
Եվ ձեզ նման բոլոր, բոլոր
Սերունդներին ընկերանամ;

ԲԱՑՎՈՂ ՕՐՎԱ ՀԵՏ

ԾԱՂԿՈՒՆՔԻ ՀԵՂԵՂ Է

ԿԵՍՕՐ։ ԿԱՆԱՉ-ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՎԵՐ

ՔԱՄՈՒ ՀԱՄԲՈՒՅՐԸ