Երկրաչափություն. 389

ա) c2=a2+b2=289=a2+64=a=15

AB (Sin,COS,tg)=?

 • SinA=8/17
 • CosA=15/17
 • tgA=8/15
 • SinB=15/17
 • CosB=8/17
 • tgB=15/8

բ)   BC = 21    AC = 20    AB = 29

 • SinA=21/29
 • CosA=20/29
 • tgA=20/21
 • SinB=20/29
 • CosB=21/29
 • tgB=20/21

դ)   AC = 24     AB = 25     CB=7

 • SinA=7/25
 • CosA=24/25
 • tgA=24/7
 • SinB=24/25
 • CosB=71/25
 • tgB=24/7

 

 

Աղայանական օրեր

«ՄԻ ԿԱԼ ՀԱԿԱՌԱԿ ՉԱՐԻ»

Շատերն ինձ հարցնում են, թե ես ի՞նչ կարծիքի եմ «չարին հակառակ չկենալու» վերաբերությամբ։

Թեպետ շատ վտանգավոր է մեծերի ասածին դեմ գնալը, բայց ես չպիտի ծածկեմ իմ կարծիքն ու համոզմունքն այդ մասին։

Բնության մեջ ոչ մի կենդանի արարած չկա, որ ինչևիցե մի բանով զինված չլինի իր գոյությունը պաշտպանելու համար։ Երկու կենդանի արարածներ իրար բարեկամ լինել չեն կարող, եթե մեկը մյուսի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Մարդը կարող է միայն այնքան բարի լինել, որ չի հարձակվի ուրիշի վրա, բայց երբ իր վրա են հարձակվում, նա չի կարող չպաշտպանվել։

Երբ որ Քրիստոսին ապտակ զարկեցին, նա իր մյուս երեսը դեմ տարավ ապտակողին, այլ ասաց․ «Եթե չար խոսեցի, վկայիր չարի մասին, իսկ եթե բարի, ինչ՞ու ես զարկում ինձ»։      (Հով․ գլ․ ԺԸ․ 23):

Читать далее