Մարմինների էլեկտրականացման բացատրությունը․ Լիցքի պահպանման օրենքը

Ատոմի կառուցվածքի բացահայտումը թույլ տվեց բացատրել շատ էլեկտրական երևույթներ: шпум.pngՄարմիններն էլեկտրականանում են, երբ ստանում կամ կորցնում են էլեկտրոններ:

Մարմնի ձեռք բերած լիցքը՝ q=e(NpNe), որտեղ  Np-ն պրոտոնների թիվն է մարմնում, իսկ Ne-ն՝ էլեկտրոնների թիվը։

Ատոմի կառուցվածքի բացահայտումը թույլ տվեց բացատրել շատ էլեկտրական երևույթներ: Քննարկենք դրանցից մի քանիսը. Ինչպե՞ս են էլեկտրականանում մարմինները շփման միջոցով: Տարբեր տարրերի ատոմներում էլեկտրոնների և միջուկի ձգողության էլեկտրական ուժերը տարբեր են, այդ պատճառով չեզոք մարմինների շփման ժամանակ էլեկտրոնների որոշակի մասը կարող է մի մարմնից անցնել մյուսին: Այն մարմինը, որը տվել է իր էլեկտրոնների մի մասը, կստանա դրական լիցք, մյուս մարմինը, որը վերցրել է այդ էլեկտրոնները՝ բացասական լիցք:

Screenshot_3.pngՔանի որ դիէլեկտրիկում լիցքերը ազատորեն տեղափոխվել չեն կարող, շփման միջոցով դիէլեկտրիկի ստացած լիցքը մնում է այնտեղ, որտեղ առաջացել է: Հետևաբար այն հարմար է փորձեր կատարելիս: Իսկ մետաղական առարկաներով փորձ կատարելիս, որպեսզի լիցքը չհեռանա, պետք է մեկուսիչ բռնակ օգտագործել:

Փորձ՝

лицк.jpgՊարզելու համար կատարենք հետևյալ փորձը: Վերցնենք սնամեջ գունդ ունեցող երկու էլեկտրաչափ և սինթետիկ նյութից ժապավեն՝ բոլորը լիցքաթափված: Ժապավենով շփենք էլեկտրաչափի ձողը: Էլեկտրաչափի սլաքը կշեղվի, դա նշանակում է, որ նա որոշակի լիցք է ստացել: Այնուհետև ժապավենը մտցնենք II էլեկտրաչափի (սնամեջ) գնդի մեջ. նրա սլաքը կշեղվի ճիշտ նույնքան՝ ցույց տալով մեծությամբ հավասար լիցքերի առկայությունը: Հետագա հետազոտությունների միջոցով կարելի է պարզել, որ այդ լիցքերը նշանով հակառակ են, այսինքն գումարային լիցքերը նորից հավասար է 0-ի: Այս և այլ փորձերը ցույց են տալիս, որ էլեկտրականացման պրոցեսում մարմինների ընդհանուր լիցքը պահպանվում է:

Եթե մարմինների համակարգը շրջապատի հետ լիցք չի փոխանակում, այդ մարմինների լիցքերի հանրահաշվական գումարը մնում է անփոփոխ:заряд1.gif

q1+q2+q3+=const

Աղբյուր՝ Էլեկտրականացման բացատրությունը: Լիցքի պահպանման օրենքը

Սասունցի Դավիթ

«Սասունցի Դավիթ» էպոսի «Դավիթ» և «Փոքր Մհեր» ճյուղերի շուրջ զրույցներ։ Հարցերի պատրաստում՝ խմբային աշխատանք։ Գրառումներ բլոգներում, հերոսների բնութագրում։

Տեղեկություններ «Սասունցի Դավիթ» բնագրի մասին։

 • Հոյակապ, վշտահար, անշեջ, կանթեղ, ճգնություն, նշխար, մագաղաթ, դժգույն, եղեռն, նախճիր, հորդա, դժխեմ, գեղջուկ, խանդավառ, դյուցազուն, ոսոխ, բյուրավոր, անընկճելի բառերը բացատրիր։

30.09.2019

Սյունակներից ընտրիր մեկական նախածանց և արմատ և նախածանցավոր բառ ստացիր.
9-1

 • 1. Բացահայտ
 • Մակդիր
 • Տհաս
 • Ենթակետ
 • Ապաբախտ
 • Համակրել
 • 2. Ցմահ
 • Ներուժ
 • Պարագիր
 • Բացարձակ,
 • Չբեր
 • Նախագահ
 • 3. Նախագիծ
 • Արտասահման
 • Վերադարձ
 • Ենթագլուխ
 • Հարակից
 • Առմիշտ
 • 4. Համալիր
 • Տձև
 • Հակամարտ
 • Առձեռն
 • Թերակղզի
 • Գերաշնորհ

Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և վերջածանց և վերջածանցավոր բառ ստացիր.
9-2

 • 1. Հարթակ
 • Ցայտուն
 • Փառք
 • Բանուկ
 • Աճուրդ
 • Ուկեցորդ
 • 2. Լուծույթ
 • Չափածո
 • Խորք
 • Բուրյան
 • Տառացի
 • 3. Գողոն
 • Քսուք
 • Հավելյալ
 • Կթան
 • Տիրույթ
 • Ցանցկեն
 • 4. Բոցանուտ
 • Բազմակի
 • Ծերունի
 • Մանրուք
 • Այտուց
 • Կապոց

Սյունակներից ընտրիր մեկական արմատ և բարդ բառ ստացիր.
9-3

 • 1. Պտղաբեր
 • Խաղաղագին
 • Գաղթավայր
 • Փրփրադեզ
 • Ատամնաբուժ
 • Անուշաբույր
 • 2. Դաշտանկար
 • Դաձնեվարդ
 • Մշտագեղ
 • Ուղղաձիգ
 • Գանգրահեր
 • Գանգամաշկ
 • 3.
 • Դյուրագրգիռ
 • Հոգեզավակ
 • Քաղաքամեջ
 • Հարսնաքույր

Լրացրու բաց թողած տառերը։
Մարզպետունի իշխանն այդ օրը զվարթ տեսք ուներ, հագել էր տոնական զգեստ։ Գլխին դրել էր պողպատյա արծաթազարդ սաղավարտ՝ սպիտակ ցցունքով և նախարարական զինանշանով։ Փայլփլում էին պղնձյա լանջապանակը, բազպանները, սրունքներին ամրացված երկաթահյուս զանգապանները և ճտկավոր կոշիկները։ Ծանր սուրը՝ արծաթազ-ծ պատյանով ըստ ամենայնի լրացնում էր նրա զինվորական զարդարանքը։
Երբ ամենքը իրենց տեղերը բռնեցին, իշխանն առա-ացավ դեպի հովանոցի սյունաշարը և կանգնելով մարմարյա սանդուղքի վերին աստիճանին՝ խրո-տ ձայնով խոսեց.
-Ազնի՛վ իշխաններ և իշխանուհիներ, սիրելի՛ զինակիցներ, մեր քաջազն արքան՝ Աշոտ Երկաթը անհաջողությունից քաշվել է Կաքավաբեր- և փակվելով անառիկ ամրոցում՝ սպասում է մեր օգնությանը։ Գահը թափուր է։ Ո՞վ պիտի մտածի հայրենիքի փրկության համար։ Եր-վում եմ իմ հայրենիքի արևով, որ չեմ վերադառնա իմ ընտանիքի գիրկը, մինչև վեր-ին հագարացին չհալածվի Հայաստանից։

Նախագիծ․ ՀՀ աշխարհագրական դիրքը

Հղումներ՝ Դասի հղումըՔարտեզներԹվային քարտեզ

1. Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:

Снимок экрана 2019-09-29 в 20.20.27

2. Թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ տարածքի հեռավորությունը (ուղիղ գծով) Սև ծովից, Միջերկրական ծովից, Կասպից ծովից և Պարսից ծոցից:

Սև ծով

Снимок экрана 2019-09-29 в 20.22.08

Միջերկրական ծով

Снимок экрана 2019-09-29 в 20.23.55

Կասպից ծով

Снимок экрана 2019-09-29 в 20.24.39

Պարսից ծոց

Снимок экрана 2019-09-29 в 20.25.25

3. Բնութագրեք ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկելով այն տնտեսական, քաղաքական և կլիմայական տեսանկյուններից:

ՀՀ աշխագրական դիրքը ըստ տնտեսական տեսանկյունից բավականին բարենպաստ է, քանի որ ունի թե՛ լեռնային, թե՛ հարթավայրային տարածքներ և դա նպաստում է գյուղատնտեսությանը: Կլիմայական տեսանկյունից նորմալ է, ինչպես և այլ կլիմայական պայմանները սա ևս ունի իր պյուսներն ու մինուսները: Ձմռանը ցուրտ է, ամռանը՝շոգ: Սակայն վերջին տարիներում ամռանը ավելի շոգ է դառել, իսկ ձմռանը ցուրտ, բայց ըստ իս դա ընդհանուր մոլորակի վրա է ազդել և ոչ միայն այստեղ: Քաղաքական տեսանկյունից աշխարհագրական դիրքն այնքան էլ լավը չէ, քանի որ շրջապատված ենք ոչ զարգացած և վատ հարաբերություններ ունեցող երկրների հետ: Լարված իրավիճակներից չի լինում փախչել, և առևտուրը մեր հարևան երկրների հետ այսպես ասած մեռած է: Տարածքային անվերջ խնդիրներ:

4. Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ աշխարհագրական դիրքին:

 • Ուկրաինա

Հարևան թշնամիների առումով ներկայիս Ուկրաինան մեզ շատ նման է, քանի որ գնալով Ուկրաինայի հարևանները ևս թշնամի են դառնում:

 • Մակեդոնիա

Մուտք դեպի ծով չունի: ՈՒնի չորս հարևան պետություն:

 • Բելառուս

Չունի մուտք դեպի ծով:

 • Սերբիա

Չունի մուտք դեպի ծով:

 • Հունգարիա

Չունի մուտք դեպի ծով:

Valentines Day & Lupercalia

When is st. Valentine’s day?

St. Valentine’s day is on the 14th of the February.

What do lovers and friends do during this day?

Friends and lovers exchange candy, flowers, love notes and greetings cards.

How many roots of this holiday origin do we know?

We know two roots of this holiday origin. First about a doctor Valentine and second about the festival of Lupercalia .

Who was Juno? What did people honor?

Juno is an ancient Roman goddess, the protector and special counselor of the state. Queen of the guardian of women and marriage. Читать далее

27.09.2019

Սյունակներից ընտրիր մեկական նախածանց և արմատ, կազմիր նախածանցավոր բառեր։
9եր

 • 1. Գերխնդիր
 • Պարագիծ
 • Տարասեռ
 • Ապուշ
 • Ընդդեմ
 • Դժպատեհ
 • 2. Ենթախումբ
 • Հարդիր
 • Ապաշնորհ
 • Բացորոշ
 • Թերակշիռ
 • Մակդիր
 • 3. Ընդարձակ
 • Արտերկիր
 • Մականուն
 • Չկամ
 • Բաղաձայն
 • Ենթահարց
 • 4. Փոխարքա
 • Տգետ
 • Ստորաքարշ
 • Ներգաղթ
 • Համաձայն
 • Տրամաբան
 • 5. Անդրշիրիմ
 • Դժգոհ
 • Ենթադաս
 • Հականիշ
 • Մակաբույծ
 • Արտասովոր
 • 6. Ենթասպա
 • Նախավկա
 • Բացակա
 • Մակնիշ
 • Տհաճ
 • Ընդհատ

Читать далее

Գրաբար

Հատվածը բարձրաձայն կարդա գրաբար և աշխարահաբար: 

Այս բառերն ու բառաձևրը գտիր և դուրս գրիր գրաբար հատվածից. ժողովում է, լինում է, տեղի է տալիս (նահանջում է), անցնում է, բանակում է (բանակ է դնում), գալիս է, ձայնում է (ձայն է տալիս), այս ժամանակ, պատանու քույրը, գետի ափը, Արտաշեսի բանակը, գնալով, հասնելով, միաբանվելով,բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով, ձերբակալելով, մեծ բազմությամբ, երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև, Ալանների արքայի որդուն, գետը նրանց միջև, երդումներ և դաշինք, ալանների երիտասարդները: 

 • ժողովում է-ժողովէ
 • լինում է-լինի
 • տեղ է տալիս-տեղի տայ
 • անցնում է-անցանէ
 • բանակում է-բանակի
 • գալիս է-գայ
 • ձայնում է-ձայնէ
 • այս ժամանակ-զայսու ժամանակ 
 • պատանու քույրը-քոյր պատանւոյն
 • գետի ափը- եզերբ գետոյն
 • Արտաշեսի բանակը-
 • գնալով-գնացեալ
 • հասնելով-հասեալ
 • միաբանվելով-
 • բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով-
 • ձերբակալելով-ձերբակալ արարեալ
 • մեծ բազմությամբ-զօրացն բազմութիւն
 • երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև-երկոցունց ազգացն քաջաց եւ աղեղնաւորաց
 • Ալլանների արքայի որդուն-
 • գետը նրանց միջև-
 • երդումներ և դաշինք-
 • ալանների երիտասարդենրը-

Читать далее

Արտաշես և Սաթենիկ

Գրաբարի ձեռնարկ-մաս 1-ին-ից կարդա «Արտաշես և Սաթենիկ» զրույցի առաջին հատվածը՝ էջ 10-11։ Կարդա նաև աշխարհաբար տարբերակը։ Համեմատիր։ Կատարիր առաջարկվող առաջադրանքները։

Զայսու ժամանակ միաբանեալ Ալանք լեռնականօքն ամենայնիւ, յինքեանս արկանելով եւ զկէս Վրաց աշխարհին` մեծաւ ամբոխիւ տարածեալ ընդ աշխարհս մեր: Ժողովէ եւ Արտաշէս զիւրոց զօրացն բազմութիւն, եւ լինի պատերազմ ի մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց եւ աղեղնաւորաց: Սակաւ ինչ տեղի տայ ազգն Ալանաց, եւ գնացեալ անցանէ ընդ գետն մեծ Կուր, եւ բանակի առ եզերբ գետոյն ի իւսիսոյ եւ հասեալ Արտաշէս բանակի ի հարաւոյ, եւ գետն ընդ մէջ նոցա:

Բայց քանզի զորդի Ալանաց արքային ձերբակալ արարեալ զօրացն Հայոց ածեն առ Արտաշէս` զխաղաղութիւն խնդրէր արքայն Ալանաց, տալ Արտաշիսի զի՛նչ եւ խնդրեսցէ. եւ երդմունս եւ դաշինս ասէր հաստատել մշտնջենաւորս, որպէս զի մի՛ եւս մանկունք Ալանաց ասպատակաւ հինից ելցեն յաշխարհս Հայոց: Եւ չառնուլ յանձն Արտաշիսի առ ի տալ զպատանին` գայ քոյր պատանւոյն յափն գետոյն ի դարաւանդ մեծ, եւ ի ձեռն թարգմանաց ձայնէ ի բանակն Արտաշիսի:

Աշխարհաբար

Այս ժամանակ ալանները, բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով, Վրաց աշխարհի կեսն էլ իրենց կողմը ձգելով, մեծ բազմությամբ գալիս սփռվում են մեր աշխարհում: Արտաշեսն էլ ժողովում է իր զորքերի բազմությունը, և տեղի է ունենում պատերազմ երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև: Ալանների ազգը փոքրինչ հետ է նահանջում և մեծ Կուր գետն անցնելով` բանակ է դնում գետի ափին` հյուսիսայինն կողմից. Արտաշեսն էլ գալով բանակում է գետի հարավային կողմում. գետը բաժանում է երկուսին:

Բայց որովհետև հայոց զորքերն ալանների թագավորի որդուն բռնում Արտաշեսի մոտ են բերում, ալանների թագավորը հաշտություն է խնդրում` խոստանալով տալ Արտաշեսին` ինչ որ ուզի, առաջարկում էր նաև երդումով դաշինք անել, որ ալանների երիտասարդներն այնուհետև չասպատակեն Հայոց աշխարհը: Երբ Արտաշեսը չի համաձայնում պատանուն հետ տալ, պատանու քույրը (Սաթենիկը) գալիս է գետի ափը, մի բարձրավանդակ և թարգմանների միջոցով ձայն է տալիս (խոսքն ուղղում է) Արտաշեսի բանակին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 • Հատվածը բարձրաձայն կարդա գրաբար և աշխարահաբար:
 • Այս բառերն ու բառաձևրը գտիր և դուրս գրիր գրաբար հատվածից. ժողովում է, լինում է, տեղի է տալիս (նահանջում է), անցնում է, բանակում է (բանակ է դնում), գալիս է, ձայնում է (ձայն է տալիս), այս ժամանակ, պատանու քույրը, գետի ափը, Արտաշեսի բանակը, գնալով, հասնելով, միաբանվելով,բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով, ձերբակալելով, մեծ բազմությամբ, երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև, Ալանների արքայի որդուն, գետը նրանց միջև, երդումներ և դաշինք, ալանների երիտասարդները:

ժողովում է – Ժողովէ

լինում է – լինի

տեղի է տալիս (նահանջում է) – տեղի տայ

անցնում է – անցանէ

բանակում է (բանակ է դնում) – բանակի առ

գալիս է, ձայնում է (ձայն է տալիս) – գալով

այս ժամանակ – զայսու ժամանակ

պատանու քույրը – քոյր պատանւոյն

գետի ափը – յափն գետոյն

Արտաշեսի բանակը – բանակն Արտաշիսի

գնալով – գնացեալ

հասնելով – հասեալ

միաբանվելով –

բոլոր լեռնականների հետ միաբանվելով – ի մէջ երկոցունց ազգացն քաջաց եւ աղեղնաւորաց

ձերբակալելով – ձերբակալ

մեծ բազմությամբ – զօրացն բազմութիւն

երկու քաջ և աղեղնավոր ազգերի միջև – միաբանեալ

Ալանների արքայի որդուն – զորդի Ալանաց արքային

գետը նրանց միջև – ետն ընդ մէջ նոցա

երդումներ և դաշինք – երդմունս եւ դաշինս

ալանների երիտասարդները – Ալանաց ասպատակաւ

 • Գրիր այս բառերի նույնանիշները (նույն իմաստն ունեցող բառեր). Վրաց աշխարհ, Հայոց աշխարհ:

Վրաստան, Հայստան։

 • Ի՞նչ վերաբերմունք ունի հեղինակն ալանների նկատմամբ (գրիր և պատճառաբանիր):

Հեղինակը Հայոց ուժերը և ալաններին հավասար է գնահատում՝քաջ: Սակայն, երբ նրա տղային գերի են վերցնում հեղինակը փոխում է իր հայացքը դեպի ալանները և սկսում է փառաբանել Հայոց աշխարհը

 • Ի՞նչ իմացար Արտաշեսի և Սաթենիկի մասին:

Արտաշեսը և Սաթենիկի հայրը իրար հետ պատերազմում էին, բայց երբ Արտաշեսը գերրի վերցրեց Սաթենիկի եղբորը, Սաթենիկն ինքը եկավ Արտաշեսի մոտ և խոսեց նրա հետ: Միանշանակ նրանք իրար սիրում են և իրար հետ կլինեն, դա կերևա  երկրորդ մասը կարդալիս:

Verbos irregulares

verbos-irregulares-presente-2


miedo-afraid

a в; на (при обозначении направления движения, отвечая на вопрос: куда?)
bajo под
con с (кем? чем?)
de указывает на принадлежность предмета или лица, отвечая на вопросы: чей? чья?из — при обозначении места, как исходного пункта движения;о — при обозначении лица, предмета, явления, которые представляют собой объект разговора, размышлений (говорить о чем-либо — hablar de algo)
desde с, от… (при обозначении времени и расстояния)
en в, на (для обозначения места, отвечая на вопрос: где?)
hasta до (для указания предела времени или пространства)
para для (кого? чего?)
por по, через
sin без
sobre на (кем? чем?)
tras после; сзади (чего? кого?)

Los artículos

 

afb5fbfae0856ed6093aad68859b3a51

 

Los meses y dÍas de la semana

03-seasons_block_1

Miembros de la familia

 

La familia  ընտանիք
los padres ծնողներ
el pariente բարեկամ
el abuelo պապիկ
la abuela տատիկ
el padre հայրիկ
la madre մայրիկ
el tío հորեղբայր, մորեղբայր
la tía մորաքույր,հորաքույր
el hermano եղբայր
la hermana քույր
el primo զարմիկ
la prima զարմուհի
el marido ամուսին
la esposa կին
el hijo որդի
la hija դուստր
el nieto թոռ
la nieta թոռնուհի
el sobrino զարմիկ
la sobrina զարմիկ
el bebé նորածին
el niño երեխա
el jubilado թոշակառու
el matrimonio ամուսնություն
casado ամուսնացած

Verbos

presente-de-indicativo-verbos-regulares

alquilar-վարձել

amar-սիրել

ayudar-օգնել

buscar-փնտրել

cocinar-պատրաստել ուտելիք

discutir -քննարկել

caminar-քայլել

cantar-երգել

comprar-գնել

enviar-ուղարկել

esperar-սպասել

olvidar-մոռանալ

ganar-հաղթել

gastar-ծախսել

pagar-վճարել

preguntar-հարցնել

regresar-վերադառնալ

tocar-կպնել, նվագել

creer-հավատալ

romper-կոտրել

vender-վաճառել

temer-վախենալ

abrir-բացել

asistir-ներկա լինել

subir-բարձրանալ

Los colores

colors-in-spanish