25.10.2019

Անցած դասի հանձնարարության ստուգում։

Հրամայական եղանակ

Արտահայտում է հրաման, հորդոր։

Գնա՛, տե՛ս թմկա տիրուհուն։

Ունի միայն երկրորդ դեմք, միայն ապառնի ժամանակ։

Հրամայական եղանակի բայերը շեշտ են կրում։

Հրամայականի ժխտականը կազմվում է մի՛  ժխտական մասնիկով, կոչվում է արգելական հրամայական։

Առաջադրանք. գտի՛ր հրամայական եղանակի բայերը, որոշիր նաև սեռը և կազմությունը.

— Հե՜յ, քաջ Թաթուլ, կանչեց Շահը,
Անմա՞հ էիր քեզ կարծում.
Ե՛կ, բերել եմ ես քու մահը,
Ի՜նչ ես թառել ամրոցում։ Читать далее

Ինքնաստուգման հարցեր

Թեմաներ. Ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ: Նյութերի  դասակարգումը   և                               հատկությունները: Ատոմի  կառուցվածք:  Քիմիական  տարրերի                                                    պարբերական  օրենքը  և  համակարգը: Քիմիական  կապի  տեսակները:                                      Քիմիական բանաձև:  Նյութի  որակական  և  քանակական բաղադրությունը:

Յուրաքանչյուր  առաջադրանքը  0,333  միավոր  է

1.Ո՞ր  շարքում   են    նշված   միայն  ֆիզիկական  մարմիններ.

   ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ
   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի
   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին
  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին

 1. Քանի՞ նյութ  է  ներկայացված  հետևյալ  բառակապակցություններում.  ջրի  կաթիլ, պղնձե   թաս,  ալյումինե  կաթսա,   ռետինե  գնդակ,  պղնձե  կուժ, սառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի.

1)  3                         2)  6                           3)  4                        4) 5

3. Նշվածներիցո՞ր շարքում   են   գրված  միայն   օրգանական   նյութեր.
1)  ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ
2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ
3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ
4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ Читать далее

Քիմիական կապի տեսակները՝ կովալենտային, իոնային և մետաղական կապ։

Քիմիական կապի տեսակները՝ կովալենտային, իոնային և մետաղական կապ։

Կովալենտ կապը բնորոշ է, ոչ մետաղական կապին, իոնային կապը բնորոշ է մետաղական և ոչ մետաղական, իսկ մետաղականը՝ մետաղական կապ։

Կովալենտ կապ – ոչ բևեռային՝ միևնույն մետաղների ատոմների միջև, բևեռային՝ տարբեր ոչ մետաղների ատոմների միջև։

Առաջադրանքներ

Ոչ բևեռային կովալենտ կապով մոլեկուլների մոդելները։

H², Cl², O², N²

Իոնային կապով մոլեկուլների մոդելները։

H²O, HCl, NH³, CH⁴, C²H⁶, NaCl Читать далее

23.10.2019

 1. Բայի սեռը՝ ներգործական (որ պահանջում է հայցական հոլովով ուղիղ խնդիր՝ առարկա), չեզոք (որ ինքն իրեն է կատարվում), կրավորական (որ կրում է ուրիշի կատարած գործողությունը)
 2. Բայի կազմությունը՝ պարզ կամ ածանցավոր։ Բայածանցներ.
 • սոսկածանցներ՝ ան, են, ն, չ
 • պատճառական ածանցներ՝ ացն, եցն, ցն
 • բազմապատկական ածանցներ՝ ատ, ոտ, կոտ, տ, լտ, շրտ
 • կրավորական ածանց՝ վ։

Առաջադրանքներ

 • Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը։
 • Գտիր անդեմ բայերը, որոշիր՝ որ դերբայն է, որ խոնարհման է, որ սեռի է և կազմությամբ ինչպիսին է՝ պարզ թե՞ ածանցավոր։
 • Կարմիր գրված գոյականների հոլովն ու հոլովումը նշիր։
 • Գտիր ածականները, որոշիր տեսակները։
 • Գտիր դերանունները, որոշիր տեսակները։

Երբ Փարիզում (ներգործական, ի արտ) էի, մի (անորոշ) քանի ընկերներից (բացառական, ի արտ) ամանորը շքեղ (դրական, հարաբերական) ռեստորաններից մեկում միասին դիմավորելու հրավեր ստացա։ Читать далее

Առաջադրանքներ

Հոկտեմբերի 21-25

Հայ ժողովուրդը Հայրենական պատերազմի տարիերին: էջ 77-82

 Գրավոր ներկայացրե′ք պատերազմի ավարտը և  փարձեք գնահատել հայ ժողովրդի ներդրումը Հայրենական պատերազմում:

Հայրենական մեծ պատերազմը վերջացավ խորհրդային բանակի տարած հաղթանակով: Թշնամու դեմ պայքարի կազմակերպմանն ակտիվորեն մասնակցեց նաեւ հայ եկեղեցին։ Հայաստանը պատերազմի տարիներին տվեց Խորհրդային Միության 116 հերոս, որից 106­ը հայ ժողովրդի զավակներ էին, իսկ տասը՝ ազգային փոքրամաս­ նությունների ներկայացուցիչներ։ Թշնամու թիկունքում գործել են «Հաղթանակ», «Կարմիր աստղ», այլ պարտիզանական ջոկատներ։ Գերմանական հրամանատարությունը խորհրդային ռազմա­ գերիներից, այդ թվում եւ հայերից, կազմակերպեց ազգային լեգեոններ։ Հայկական ազգային լեգեոնը կազմակերպվել է 1942թ., որին գործակցել են ազգային գործիչներ Դրոն, Արտաշես Աբեղյանը, Գարեգին Նժդեհը եւ ուրիշներ։ 

“Улыбка” “Лед и пламя”

21-25 октября

Урок 1.   Активные и пассивные конструкции

 1. Рефлексия по прочитанному дома рассказу “ Улыбка”

Вопросы:

 • Чем вас удивил финал рассказа? О чём рассказ? 
 • Почему писатель выбрал для рассказа именно картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза»? Что воплощает улыбка Моны Лизы?
 • Чем отличается Том от других людей в очереди?
 • О чём же предупреждает нас своим рассказом Р. Брэдбери? Какую идею он хотел донести до читателя?

Вывод:

Человек не может жить без красоты, он становится жестоким и разрушает мир. Красота несёт в мир доброту, она милосердна, принимает и понимает — улыбка на картине была “таинственной и печальной”. Цивилизация возродится, потому что человек с душой появился. Том отправился в город для того, чтобы увидеть картину. Она его поражает, Том начинает слышать музыку, глядя на картину.

Грамматика урока:

Активные и пассивные конструкции ( “ Практическая грамматика, сл. 17)

Домашнее задание: прочитать 1 и 2 части рассказа Бредбери “ Лед и пламя”

тема:    Экстремальные природные условия на планете привели к тому, что люди стали взрослеть и стариться всего за восемь дней. Они же препятствуют тому, чтобы люди могли добраться до космического корабля, который защитит их от этого пагубного воздействия и в итоге продлит жизнь. 

Урок  2. Р. Бредбери “ Лед и пламя”

 1. Разбор прочитанного текста “ Лед и пламя”
 2. Активные и пассивные конструкции ( “ Практическая грамматика, сл.26, упр 24, 26, 27)

Домашнее задание: дочитать остальные части рассказа Бредбери “ Лед и пламя”  и в блоге написать о вашем понимании рассказа, полученном впечатлении.

Этот рассказ был очень глубоким и интересным. Мне он очень понравился. Я стала ценить своё время, которое часто трачу на ненужных вещей и может быть людей. Рассказ учит быть целеустремлённым и храбрым. Что нужно работать в команде, тогда всем будет хорошо. Он оставил след в моей жизни. Я поняла что всё время грустить и жаловаться на жизнь и на проблемы это не выход. Надо улыбаться чаще и жить проще. В этом рассказе был показан то, что каждый думает только о себе и к чему может это привести.

Text 1. A Private Conversation

1.  Where did the writer go last week?
Last week the writer go to theatre.
2. Did he enjoy the play or not?
The play was very interesting, but young man and woman sitting behind him, so they were talking loudly. He didn’t enjoy the play.
3. Who was sitting behind him.
Behind him sitting young woman and young man.
4. Were they talking loudly, or were they talking quietly.
They talking loudly.
5. Could the writer hear the actors or no?
Writer didn’t hear the actors.

Читать далее

21.10.2019

Բայ։ Դիմավոր և անդեմ բայեր։ Անդեմ բայերի՝ դերբայների տեսակները։ Դրանց կիրառությունը նախադասության մեջ։ Դերբայական Դարձված։

Առաջադրանք

 • Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։
 • Սմբատին, գլխարկը, սանդուղքով, վիճաբանությամբ, սայլապանները գոյականների հոլովն ու հոլովումը պարզիր։
 • Դուրս գրիր դերանունները (10 հատ), որոշիր տեսակը, եթե հոլովված են, նաև հոլովը։
 • Գտիր անկախ դերբայները (7 հատ), որոշիր՝ որ դերբայներն են։

Հասարակական ժողովասրահի սպասավորները, Սմբատին տեսնելով միմյանցից առաջ ընկան նրա (անձնական, սեռ հ) գլխարկն ու ձեռնափայտը վերցնելու։ Հախճաքարե, ընդարձակ սանդուղքով բարձրանալով Սմբատն անցավ մարմարե սյուների արանքով և մտավ Читать далее