«Մի կաթիլ մեղր»

Կարդա «Մի կաթիլ մեղր»բալլադը։ Տեքստից գտիր. 

Բարբառային բառերը 

 • զըռ, խանութպան, չոբան, սհաթ, ձեռաց, ասլան, զարկել, առուտու, մին, շնաճանճ, օրդու, ցաքատ, թի, անգտակ, գեղ. նամուս,հառաջ, իրարու, ասիլ, զոռով, շռինդ, աման

Խիստ գրական (գրաբարից մնացած) արտահայտություններն ու բառերը)։

Հետևություն արա՝ ստեղծագործության մեջ որ կերպարը ինչ լեզվով է խոսում։ 

 • Գյուղացիները խոսում էին բարբառով, իսկ արքաները գրական հայարենով, չնայած, որ հազվադեպ հանդիպում էին բառեր բարբառից:

Կարծիքդ հայտնիր պատերազմի ու դրա արդարացի-ոչ արդարացի լինելու մասին (գրավոր)։ 

 • Այս բալլադը ցույց է տալիս, թե ինչ է լինում, երբ ինչ-որ փոքր բանից մեծ պատմություն են սարքում: Ըստ իս անիմաստ էր այդ պատերազմը, և մեղավոր էին այս ամենը սկսած մարդիկ: Իրենց պատճառով տուժեց երկու ազգ ու ժողովուրդ:

«Աղավնու վանքը» 

Կարդա «Աղավնու վանքը» բալլադը։ 

Տեղեկություններ գտիր Լենկ Թեմուրի և Աղավնավանքի (Հայրավանքի) մասին։ 

Լենկ Թեմուր

Լենկթեմուրը Չինգիզ խանի հետ ուներ ընդհանուր նախնի հայրական կողմից և Թումանայ խանի ժառանգներից էր։ Նրա անունը իր մայրենի լեզվով չաղաթայերենով նշանակում է «երկաթ»։ Նա եղել է մոնղոլական ցեղերից բարլասների անդամ, որը շատ առումներով թյուրքացել է։ Պատանեկության տարիներին Թեմուրը ուներ հետևորդների փոքր մի խումբ, որը հարձակվում էր ճանապարհորդների վրա՝ հատկապես հափշտակելով ոչխարներ, ձիեր և խոշոր եղջերավոր այլ անասուններ։  Լենկթեմուրը արշավանքներ է սկսել դեպի Արևմտյան, Հարավային և Կենտրոնական Ասիա, Կովկաս և Ռուսաստանի հարավ, այնուհետև իբրև մուսուլմանական աշխարհի ամենահզոր ղեկավար՝ նա պարտության է մատնել Մամլուքների սուլթանությանը՝ առաջանալով դեպի Օսմանյան կայսրություն և անկում ապրող Դելիի սուլթանություն։ Այս նվաճումների արդյունքում Լենկթեմուրը ստեղծել է Թեմուրյանների կայսրությունը, որը, սակայն, նրա մահից կարճ ժամանակ անց մասնատվել է։ 1400 թվականին Լենկթեմուրը գրավել է քրիստոնեական Հայաստանն ու Վրաստանը։ Ողջ մնացած բնակչությունից շուրջ 60,000 հոգի ստրկության է մատնվել, իսկ շատ շրջաններ պարզապես անմարդաբնակ են դարձել։ Լենկթեմուրը ստեղծել էր մի կայսրություն, որը ձգվում էր մերօրյա Թուրքիայի հարավարևելքից, Սիրիայից, Իրաքից և Իրանից մինչև Կենտրոնական Ասիա՝ ընդգրկելով Ղազախստանը, Աֆղանստանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը և հասնել է մինչև Քաշգար՝ Չինաստան։ Լենկթեմուրի նվաճողական քաղաքականության արդյունքում մահացել է 17 միլիոն մարդ, սակայն այս թիվը ստուգել հնարավոր չէ

Աղավնավանք/Հայրավանք

Սբ. Ստեփանոս եկեղեցին կառուցվել է 9-րդ դարում, ունի քառակոնք կենտրոնագմբեթ հորինվածք և համարվում է հայկական ճարտարապետության եզակի նմուշներից, կառուցված է բազալտից, իսկ կամարները, ութանիստ թմբուկով գմբեթը՝ սրբատաշ տուֆից։ Հայրավանքի «Մարդաղավնյաց» անունը կապված է կաթողիկոս Ղազար Ա Ջահկեցու գրի առած մի ավանդության հետ, ըստ որի, 1381-ին՝ Լենկթեմուրի արշավանքի ժամանակ, Հայրավանքի վանահայր Հովհանը Քրիստոսի Խաչափայտի մասունքով խաչի զորությամբ բռնակալի գերեվարած հազարավոր հայերի փոխակերպել է աղավնու և ազատ արձակել։

Համեմատիր «Թագավորն ու չարչին» և «Աղավնու վանքը» բալլադները։ 

«Թագավորն ու չարչին» ստեղծագործությունում Շահ-Աբասը հագնում էր չարչու շորեր և իջնում էր գյուղ ու հարցուփորձ անում իր մասին: Ով վատ կարծիք էր արտահայտում՝ սպանում էին: Իսկ «Աղավնու վանքը» բալլադում Լենկթեմուրի անուշադրության պատճառով հայր Օհանը կարողանում է ազատ արձակել բոլոր հայերին: Երկու տարբեր պատմություններ, բայց երկուսն էլ հայերի պատանդության մասին: Ի տարբերություն Լենկթեմուրի Շահ-Աբասը խորամանկ էր: Լենկթեմուրին կարողացավ դեմ գնալ հայր Օհանը, իսկ Շահ-Աբասին դեմ գնացող չկար, որովհետև բոլորը վախենում էին:

Տեղեկություն գտիր բալլադի մասին։ 

Բալլադ չափածո պատմողական բնույթի ստեղծագործություն է։ Բալլադը քնարա-վիպերգական բանաստեղծություն է, որի մեջ ավանդական, պատմական կամ այլ թեմայով ստեղծված սյուժեն ծավալվում է հեղինակի հույզերի և խոհերի բացահայտմանը զուգընթաց։ Միջին դարերում եվրոպական երկրներում բալլադ կոչվում էին երգի ու պարի ուղեկցությամբ կատարվող քնարական բանաստեղծությունները, որոնք հատուկ տաղաչափական կառուցվածք ունեին։ Բալլադը մեծամասամբ բաղկացած էր 28 տողից և ուներ կառուցվածքի կայուն ձև (երեք ութտողանի տներ և վերջում մեկ քառյակ, որոնց մեջ գործ են ածվում միևնույն հանգերը և կրկնվում է միևնույն եզրափակիչ տողը)։

Գրառում արա այս ստեղծագործության շուրջ։ 

Լենկթեմուրը հիանում է հայր Օհանի ունակություններով և ցանկանում է, որ նա իր համար աղոթի: Նա համաձայնվում է միայն այն պայմանով, որ Լենկթեմուրը կազատի գերված հայերին: Սակայն նա ևս հետ չի մնում և դնում է իր պայմանը՝ ըստ որի, հայր Օհանը կարող է ազատել այնքան մարդկանց, որքան կտաղավորի վանքը: Հայր Օհանը խորամանկելով ազատում է բոլոր հայերին: Բալլադն այն մասին, որ մարդիկ ինչ-որ բանով գերվելով կամ ինչ-որ բան շատ ցանկանլով մոռանում են նախ լինել ուշադիր ու չընդունել արագ որոշումներ:


Հղումներ. 123.

Համար մեկ նյութը Երկրագնդում`Ջուր: Լուծույթներ: Ծանր ջուր: Ջրածնի պերօքսիդ: Ջրի ֆիզ. քիմ. և ֆիզիոլոգիական հատկությունները:

Ուղղորդող  հարցեր.

 • Որո՞նք  են  ջրի  ֆիզիկական հատկությունները, թվարկեք

Ջրի ֆիզիկական հատկություններն են՝ սովորական պայամաններում՝ հեղուկ, եռման աստիճանը՝ 100C, սառեցման աստիճանը 0C, ջուրը էլեկտրական հոսանք չի հաղորդում: Սովորական պայմաններում ջուրն անգույն, անհամ, անհոտ հեղուկ է ամենամեծ խտությունը 4°С-ում է՝ ρ=1 գ/մլ։

 • Որո՞նք  են  ջրի քիմիական  հատկությունները, գրեք  ջրի  փոխազդեցությունը  պարզ  և  բարդ  նյութերի  հետ.
 • Որո՞նք  են  ջրի  օրգանոլեպտիկ  հատկությունները, թվարկեք

Ջրի քիմիական հատկությունները՝ փոխազտեցությունն է պարզ և բարդ նյութերի հետ: Փոխազդում է մետաղների հետ. Ջրի օրգանոլեպրիկ հատկությունները՝ համ, հոտ չունի:

 • Ո՞րն է համարվում մաքուր խմելու ջուր

Որ մաքուր է և քլորի հոտ չունի:

 • Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ

Ընդերքի ջրերը լցվեցին գետը, գետը լցվեց ծովը, ծովի ջրերը գոլորշիացան դարձան ամպ, անձրև եկավ ու այդպես շարունակ:

 • Ջրի աղտոտման տեսակները որո՞նք են

Ծանր ջուր ասելով հիմնականում նկատի են ունենում առավել տարածված HDO և D2O միացությունները: Այն կիրառում են ատոմային ռեակտորներում, որպես նեյտրոնների դանդաղեցուցիչներ, ինչպես նաև դեյտերիում պարունակող այլ նյութեր ստանալու համար։

 • Ի՞նչ է կոշտ ջուրը և ինչպե՞ս են այն վերացնում

Ջրի կոշտությունը պայմանավորված է ջրում պարունակվող կալցիումի, մագնեզիումի, երկաթի, ածխաթթվական և ծծմբաթթվական աղերով: Կոշտ ջրում վատ են եփվում բանջարեղենն ու միսը, իսկ թեյը վատ է թրմվում և վատանում է համային հատկությունները: Ջրի կոշտությունը կարելի է նվազեցնել այն եռացնելով, այդ դեպքում ոչնչանում են նաև մանրէները, հեռանում են լուծված գազերը։

 • Ինչպե՞ս են ստանում թորած ջուրը:

Թորած ջուր, թորման եղանակով հանքային աղերից, օրգանական ու անօրգանական նյութերից և այլ խառնուրդներից մաքրված ջուր։ Թափանցիկ է, անգույն և չեզոք։ Մաքրման աստիճանը կախված է կիրառման նպատակներից։ Պահում են անագե փակ անոթներում կամ քիմիապես կայուն շշերում։ Թորած ջուրը պիտանի չէ խմելու համար։ Երկարատև օգտագործումը առաջացնում է ստամոքս-աղիքային համակարգի գործունեության խանգարում։

Անհատական-հետազոտական  աշխատանք՝<<Առանց  ջրի  կյանք  չկա…>>

Ջուրը իսկական բնության հրաշք է: Եթե չլիներ ջուր, ապա ոչինչ չէր լինի, ոչ մի շնչող էակ չէր դիմանա: Մարդու օրգանիզմը 60%-80%-ով կազմված է ջրից: Մարդը պարտավոր է օգտագործել ջուր: Խմելու ջուրը մարդու համար անհրաժեշտ կերակուր է: Բոլորը, ովքեր ցանկանում են առողջ մնալ և էներգիա պահպանել, պետք է խմեն թարմ, կենդանի ջուր: Խմելու ջուրը մարմնին տալիս է ոչ միայն անհրաժեշտ քանակությամբ հեղուկ, այլև կյանք և տեղեկատվություն: Եթե փորձեք խմել միայն թարմ հոսող ջուր առանց քլորի, առանց քիմիայի, ապա կհասկանաք, թե որքան լավ է այն գործում ձեր մարմնի վրա: Չնայած աշխարհում կան շատ մարդիկ, ովքեր ամեն օր պայքարում են մի լիտր ջրի դիմաց և պատրաստ են ամեն ինչ տալ ՝ կյանքի խոնավության համար: Դա տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ ամբողջ մայրաքաղաքները տեղափոխվել են այլ վայրեր, քանի որ տարածքը մարդկանց թույլ չէր տալիս նորմալ գոյություն ունենալ: Օրինակ, սա այն դեպքն էր, երբ Հնդկաստանի հնագույն մայրաքաղաք Ֆաթհպուր Սիկրին էր: Երբ ջրային զարկերակը չորացավ, մարդիկ շտապ ստիպված եղան լքել քաղաքը ՝ թողնելով այն, ինչ ձեռք էին բերել տարիներ: Հին Հռոմը հայտնի էր իր տերմիններով և հանրային լոգանքներով, որոնցում ջրի բուժիչ հատկությունները հիմնված էին ջերմաստիճանի պայմանների վրա, իսկ ավելի հեշտ ՝ քամելու և հակապատկերային լոգանքների վրա:

Ահա մեր մարմնում ջրի «պարտականությունների» ցանկի ընդհամենը մի փոքր հատված.

 1. Կարգավորում է մարմնի ջերմաստիճանը:
 2. Խոնավացնում է օդը:
 3. Ապահովում է սննդանյութերի և թթվածնի առաքում մարմնի բոլոր բջիջներին:
 4. Պաշտպանում և բուֆերացնում է կենսական օրգանները:
 5. Օգնում է սնունդ վերածել էներգիայի:
 6. Օգնում է օրգաններով կլանված սննդանյութերը:
 7. Այն հեռացնում է տոքսինները և թափոնները կենսական գործընթացներից:

Ըստ բնության, ջուրը յուրահատուկ նյութ է: Այն կարող է լինել տարբեր ձևեր, օգնել և վնաս պատճառել, բուժել և առաջացնել հիվանդություն: Բայց, չնայած այդպիսի մի շարք բնութագրերի և հատկությունների, յուրաքանչյուր մարդ իր համար պետք է գիտակցի այս նյութի կարևորությունը:


Լաբորատոր  փորձեր.

 • Ջրի ֆիզիկական, քիմիական  և օրգանոլեպտիկ հատկությունները
 • Լուծույթների պատրաստումը  և  լուծված  նյութի   զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի  որոշումը:
 • Ջրի  փոխազդեցությունը  ակտիվ  մետաղներից` նատրիումի  հետ` ա) գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը, բ) հավասարեցրեք  էլեկտրոնային  հաշվեկշռի  եղանակով,  գ) կատարեք  հաշվարկ՝ քանի  լիտր ջրածին  է  անջատվում〈ն.պ. 〉, եթե  փորձի  համար  վերցվել  է 2,3 գրամ նատրիում:

Առաջադրանք . Կերակրի աղի` նատրիումի  քլորիդի  լուծույթի  պատրաստումը  և  լուծված  նյութի   զանգվածային, մոլային բաժնի, մոլային կոնցենտրացիայի  որոշումը:

Использование союзов

Урок 1. Использование союзов

Потому что (так как) — причина

Поэтому — следствие

Упражнение 1. Трансформируйте два простых предложения в сложное,
используя союз потому что.

Образец: Том записался в теннисный клуб. Ему нравится теннис. Том записался в
теннисный клуб, потому что ему нравится теннис.
1. Возьми зонт. На улице идет дождь. 2. Он не учил урок. У него болела
голова. 3. Вчера у нас было весело. К нам приходили гости. 4. Анна всегда
хорошо отвечает. Она серьезно готовится к урокам. 5. Я не могу идти в театр. Я
занята. 6. Дети не хотят есть. Они уже пообедали. 7. Анвар прекрасно говорит
по-русски. Он уже несколько лет живет в России. 8. Мы не пойдем в кино. Мы
уже смотрели этот фильм.

Упражнение 2. Трансформируйте два простых предложения в сложное,
используя союз поэтому.

Образец: Том записался в теннисный клуб. Ему нравится теннис.
Тому нравится теннис, поэтому он записался в теннисный клуб.
1. Лена бегло читает по-русски. Она много занимается. 2. Студенты плохо
написали контрольную работу. Они не повторили спряжение глаголов. 3. Меня
не было на вечере. Я был занят. 4. Мой брат не купил билеты в театр. У него не
было денег. 5. Ты опоздал. Ты поздно встал.

Упражнение 3. Из двух простых предложений составьте одно сложное,
используя союз потому что или поэтому.

;Марта хорошо отдохнула. Она прекрасно выглядит. 2. Пора спать.
Уже поздно. 3. У нас много работы. Надо спешить. 4. Анна не пойдет на
выставку. Она уже посмотрела эту экспозицию. 5. Они не любят друг друга.
Они не поженятся. 6. Ольга и Ирина проводят вместе много времени. Они
так похожи. 7. Я не купила хлеб. Я не взяла денег. 8. Лекция окончилась.
Студенты вышли из аудитории. 9. Студент хорошо подготовился к экзамену.
Он получил высокую оценку. 10. Преподаватель ушел на перерыв. У студентов было много вопросов. 11. Я поступил на факультет журналистики. Я хочу стать журналистом.

Упражнение 4. Прочитайте предложения, вставляя союзы поэтому,
потому что, так как.

1. Весь день мы сидели дома,. … на улице шел дождь. 2. Вчера он не был в
бассейне. … простудился. 3. Она очень любит балет, … не пропускает ни одного
спектакля. 4. Я немного опоздал, … зашел сфотографироваться. 5. Вечерние
прогулки улучшают сон, … перед сном рекомендуется пройтись по свежему
воздуху. 6. Гормоны играют важную роль в организме, … они являются
причиной роста и развития. 7. Непременным условием жизнедеятельности
человека и животных является непрерывное движение крови в организме, …
кровь обеспечивает нормальный обмен веществ. 8. Все пищеварительные ферменты вызывают растворение в воде исходных веществ, … огромная роль в
пищеварении принадлежит этим химическим веществам.

Упражнение 5. Трансформируйте придаточные предложения причины
в придаточные следствия. Замените союзы потому что, так как союзом
поэтому, делая необходимые изменения в порядке следствия частей
предложения.

Он получил отличную оценку, так как без ошибок выполнил работу.
2. Студент добился больших успехов, так как много работал. 3. Я не смог сделать
домашнее задание, потому что не понял его. 4. Тренировки необходимо
проводить систематически, так как их положительные результаты исчезают
через 3-6 месяцев бездеятельности. 5. Листья растений имеют зеленую окраску,
так как их клетки содержат пигмент-хлорофилл. 6. Водород, кислород, углерод и
азот являются основными элементами живого организма, так как они составляют около 97% его массы. 7. Самое распространенное неорганическое соединение в
живых организмах – это вода, потому что многоклеточные организмы на 80% состоят из нее.

Домашняя работа: написать сочинение «Какое произведение искусства можно назвать великим?»

Большинство людей считают, что великое произведение-это всегда должно быть что-то старым. То есть, если это старое, то оно обязательно великое произведение искусства. Я не понимаю почему картины того времени считаются чем то необыкновенным и неповторимым. Я же считаю, что великим произведением нужно считать то, что другим не мог и в голову прийти. Что-то очень особенное. Это может быть идея для картины (и сама картина) о которой раньше никто не додумался, или своеобразная композиция, ну и т.д.


Урок 2. В состоянии ли школа подготовить школьников к реальной жизни?

 1. Беседа
 2. Чтение и анализ текста:

Преимущество школы состоит в том, что она позволяет нам узнать о многих вещах. Но те, кто еще не открыл свой талант, могут бесценно тратить свои школьные годы, переходя из одного класса в другой. Общая проблема, связанная с занятиями и уроками, состоит в их насыщенности – материал, который преподаватели пытаются донести до детей, впоследствии может пригодиться разве что для прохождения университетских вступительных тестов. Выходит, что мы получаем обширные знания, которые невозможно применить на практике, и школьники фактически задыхаются в потоке ненужной информации. Собственно говоря, похожая картина продолжается и в университете, где наравне с узкопрофильными дисциплинами нам продолжают «впаривать» общеобразовательные.

Лишь небольшое количество элитных школ перешло на революционные методы преподавания. Но они остаются недоступными широкой публике из-за одной простой причины – дороговизны. Должно быть, это неправильный поворот в истории человечества, где все решили, что хорошее образование должно иметь невероятно высокую цену. Существует не так много времени, чтобы успеть чему-нибудь научиться. Мы вполне можем сделать это в течение короткого периода времени, но необходимо определиться с тем, как именно этому обучать. Не все продвинутые школы являются дорогими. Поэтому вся суть заключается в том, чтобы тщательно рассмотреть всевозможные варианты, и выбрать то общеобразовательное заведение, в котором не будут придерживаться шаблонных методов. То, в котором большая часть будет уделяться практической части, творческим заданиям и психологическим тренингам.

Еще одна вещь, которую вы должны наверняка знать, это как управлять своим капиталом. Школьная дисциплина «экономика» совершенно этому не учит. Вместо того, как планировать семейный бюджет, мы изучаем всякие законы спроса и предложения, рисуем кривые, и т. д. Как это поможет в обычной жизни? Да никак! Поэтому детей следует заранее обучать финансовому делу, чтобы не возникло проблем во взрослом возрасте.

Естественно, каждый должен иметь широкую базу знаний и узнать обо всем в своей жизни. Но мы должны брать свое будущее в свои руки и построить все именно так, как этого хотим. Есть достаточно времени на все, если это «все» правильно спланировать.

Школьные оценки

 • Школьные оценки – это показатель знаний ученика. Они, естественно, субъективны, но в целом показывают уровень того, что знает и умеет ученик.
 • Оценки – не показатель умения мыслить.
 • Поэтому школьные оценки слабо соответствуют реальным успехам в жизни.
 • .Школьные знания в том объеме, который преподается, – не нужны.

Домашнее задание:

Упражнение 1. Составьте из двух простых предложений сложное с
придаточным причины:
1. Сегодня он опоздал, потому что его не разбудили.
2. Теперь каждый день шли дожди, так как наступила осень.
3. Я буду отдыхать только в сентябре, потому что летом я буду работать в колхозе.
4. У нее была высокая температура, поэтому она не могла подойти к телефону.
5. Мы не могли выполнить эту работу, потому что у  нас не было опыта.
6. У молекул воды нельзя обнаружить свойства ни свободного
кислорода, ни свободного водорода, потому что вода представляет собой не смесь
этих простых веществ, а химические соединения.

Упражнение 2. Закончите предложения, используя предлоги благодаря
и из-за.
1. Сестра победила в конкурсе благодаря хорошей подготовке . 2. Из-за грозы они не пришли. 3. Мы собрали хороший урожай благодаря дождям. 4. Проезд закрыт из-за ремонта дороги . 5. Река пересохла из-за засухи. 6 Благодаря счастливой случайности он встретились. 7. Студенты хорошо сдали экзамен благодаря трудолюбию. 8. Из-за плохого настроения он не пошел на концерт.

Упражнение 3. Восстановите предложения.
1) От, обида, он, заплакать. От обиды он заплакал
2) Наука, развитие, благодаря, космос, человек, полететь, в. Благодаря развитию науки человек полетел в космос.
3) Анна, от. воскликнула, страх. От страха Анна воскликнула
4) Он, лекция, из-за, пропустил, болезни. Из-за болезни он пропустил лекцию
5) Счастье, смеяться, она, от. От счастья она смеялась
6) Забота, благодаря, врачи, поправиться.Благодаря заботе врачей он поправится
7) Из-за, дороги, снегопад, занести. Дороги занесли  из-за снегопада

Упражнение 4. Из двух простых предложений составьте сложное
предложение, используя союзы потому что, так как, благодаря тому что, из-за того что, поэтому.
1. Движение транспорта приостановлено, из-за того что произошла авария.
2. Декан в командировке, поэтому этот вопрос пока не может быть решен.
3. Студент долго болел, поэтому он просит перенести сессию.
4. Ученый обладал высокой трудоспособностью, благодаря этому ученому удалось
получить хорошие научные результаты.
5. Одни органы животных развиваются, а другие ослабевают и исчезают, потому что происходит изменение внешней среды.

Phrases

Translate these phrases, learn by heart

Հարաբերություններ / Ռեակցիա

 • Աչքերը լցնել
 • Ուրախացնել
 • Քնեցնել
 • Ժպտալ
 • Ընկերանալ
 • Սիրել
 • Շպարվել, հորինել, բարիշել
 • Ինչ-որ մեկի վրա ծիծաղել
 • Անցում կատարել
 • Կռվել ինչ-որ մեկի հետ
 • Հիմար իրավիճակի մեջ գցել

Տնային գործեր

 • Հավաքել անկողինը
 • Հավաքել սենյակը

Ուտելիք, ըմպելիք և սնունդ

 • Թխվածք պատրաստել
 • Պատրաստել նախաճաշ
 • Պատրաստել ճաշ
 • Մի բաժակ թեյ պատրաստել
 • Պատրաստել սենդվիչ
 • Պատրաստել աղցան
 • Թեյ պատրաստել
 • Պատրաստել թեթև նախաճաշ

Տնային գործել

 • Անել տան գործերը
 • Լվացք անել
 • Կատարել պարտականությունները
 • Լվանալ
 • Գնումներ կատարել
 • Մաքրություն անել
 • Ուտելիք պատրաստել
 • Ճաշատեսակներ պատրաստել
 • Արդուկել
 • Անել պարտականություններ

When do you use DO and MAKE?

DO is used as follows:

1. DO is used when talking about work, jobs or tasks. Note, they do not produce any physical object.

 • Have you done your homework?
 • I have guests visiting tonight so I should start doing the housework now.
 • I wouldn’t like to do that job.

2. DO is used when we refer to activities in general without being specific. In these cases, we normally use words like thing, something, nothing, anything, everything etc.

 • Hurry up! I’ve got things to do!
 • Don’t just stand there – do something!
 • Is there anything I can do to help you?

3. We sometimes use DO to replace a verb when the meaning is clear or obvious. This is more common in informal spoken English:

 • Do I need to do my hair? (do = brush or comb)
 • Have you done the dishes yet? (done = washed)
 • I’ll do the kitchen if you do the lawns (do = clean, do = mow)

Remember Do can also be as an auxiliary verb (for making questions in the present tense — Do you like chocolate?) For more about Do used in this case, see our page about Do vs Does. Here we will be talking about Do as a normal verb.

When do you use MAKE?

Make is for producing, constructing, creating or building something new.

It is also used to indicate the origin of a product or the materials that are used to make something.

 • His wedding ring is made of gold.
 • The house was made of adobe.
 • Wine is made from grapes.
 • The watches were made in Switzerland

We also use Make for producing an action or reaction:

 • Onions make your eyes water.
 • You make me happy.
 • It’s not my fault. My brother made me do it!

You make before certain nouns about plans and decisions:

 • He has made arrangements to finish work early.
 • They’re making plans for the weekend.
 • You need to make a decision right now.

We use Make with nouns about speaking and certain sounds:

 • She made a nice comment about my dress.
 • The baby is asleep so don’t make any noise.
 • Can I use your phone to make a call?
 • Don’t make a promise that you cannot keep.

We use Make with Food, Drink and Meals:

 • made a cake for her birthday.
 • She made a cup of tea.
 • I must go now. I have to make dinner.
Compare Do and Make

A: You have to make a cake for Simon.

B: I’ll do it later.

Notice how in the response the verb DO is used. This is because the meaning is clear and to avoid saying “I’ll make it later.” which could sound repetitive.

Հովհ. Թումանյանի  «Թագավորն ու չարչին» բալլադները

Կարդա Հովհաննես Թումանյանի  «Թագավորն ու չարչին» բալլադները։

Քեզ անծանոթ բառերի բացատրությունները գտիր: 

 • Չարչի — մանրավաճառ
 • Օձի քիստ — օձի լեզվի սուր մասը, որի վրա թույն կա
 • Թոփ — կապոց
 • Ամանաթ — պահպանություն
 • Վաթան — հայրենիք
 • Նաջաղ — տապար

Կարդա հայերի՝ Պարսկաստան տեղահանության մասին:    

Դուրս բեր աշխարհագրական անունները, պարզիր՝ որը որտեղ է։

Նախիջևան

Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետություն, ինքնավար հանրապետության կարգավիճակ ունեցող վարչատարածքային միավոր Ադրբեջանական Հանրապետության կազմում։ Սահմանակից է արևելքում՝ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, հարավ-երևելքում՝ Վայոց ձորի, հարավում՝ Արարատի մարզերին, արևմուտքում՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, հարավ_արևուտքում՝ Թուրքիայի Հանրապետության Իգդիրի մարզին:

Ջուղա

Ջուղան, կամ Ջուլֆան (ադրբ.՝ Culfa) քաղաք է Ադրբեջանի Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունում, Ջուլֆայի շրջանի վարչական կենտրոնն է։ Անցյալում մեծ հայկական միջնադարյան քաղաք։

Արազ

Արազը Ադրբեջանի Նախիջևանի Օրդուբադ Ռայոն քաղաքում գյուղ և մունիցիպալիտետ է:

Discussion about FOOD

Food is possibly the most universal topic of them all and everyone loves to discuss what they eat. This is also an ideal topic for beginners because the vocabulary is usually pretty simple. You could use questions like:

 • What is your favorite food? Why?

I love everything that smells good, but most of all I love meat and sweets (chocolate too ofcs).

 • What food comes from your country?

From my country comes tolma, lavash, khorovac, spas, kebab, khash etc.

 • How do you feel when you eat food?

When I eat, my world is filled with joy. I feel like a little kid who got the toy he had wanted for a long time.

 • What foods do you dislike? Why?

I don’t like food that smells bad. (exacly for me)

 • Where do you usually get food from?

Most of all I love the homemade food that my mother cooked. But sometimes you buy in stores.

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, նրանց իրավասությունը սահմանող օրենսդրություն։

*Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են՝

համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկավարը, որոնք ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով

*Ավագանու կազմը և ընտրության կարգը

Ավագանին կազմում է 65 հոգի։ Ընտրության համար տվյալ անձնավորությունը իր անձնագրով ներկայանում է ընտրատեղամաս։ Յուրաքանչյուրը մոտենում է իր տարածքի անձնաժողովի անդամին, ներկայացնում է անձնագիրը, ստանում է ընտրացուցակը։ Կատարելով ընտրությունը՝ մոտենում է արկղին, դրոշմում են ընտրացուցակը և գցում արկղը։

*Ի՞նչ ժամկետով է ընտրվում Երևանի ավագանին

5 տարվա ժամկետով

*Տեղական ինքնակառավարման բարձրագույն մարմին

Ավագանի

*Քաղաքապետի ընտրության կարգը,քաղաքապետի թեկնածուի համար պարտադիր պահանջները, լիազորությունների ժամկետը։

Քաղաքապետ ընտրվում է իրեն ընտրած ավագանու լիազորությունների ողջ ժամկետով:

Քաղաքապետի ընտրություններն անցկացվում են նորընտիր ավագանու առաջին նիստի ընթացքում: Առաջին նիստն անընդհատ է, բացառությամբ ընդմիջման ու հանգստի համար նախատեսված ժամանակի, մինչև քաղաքապետի ընտրությունը: Եթե ավագանու ընտրությունների արդյունքով ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից մեկը ստանում է ավագանու անդամների տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա այդ կուսակցության թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը օրենքի ուժով համարվում է ընտրված քաղաքապետ:

Քաղաքապետի ընտրություններն անցկացվում են նորընտիր ավագանու առաջին նիստի ընթացքում: Առաջին նիստն անընդհատ է, բացառությամբ ընդմիջման ու հանգստի համար նախատեսված ժամանակի, մինչև քաղաքապետի ընտրությունը:Եթե ավագանու ընտրությունների արդյունքով ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից մեկը ստանում է ավագանու անդամների տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա այդ կուսակցության թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը օրենքի ուժով համարվում է ընտրված քաղաքապետ:

Քաղաքապետ կարող է դառնալ 30 տարին լրացած, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող եւ ավագանու անդամ համարվող այն անձը, որը չունի այլ պետության քաղաքացիություն: Քաղաքապետը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, զբաղեցնել այլ պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ առեւտրային կազմակերպություններում, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ uտեղծագործական աշխատանքից:

* Ո՞ր մարմինն է վերահսկողություն իրականացնում Երևանի քաղաքապետի գործունեության նկատմամբ։

Ավագանին Երեւանում տեղական ինքնակառավարման բարձրագույն մարմին է, որը վերահսկողություն է իրականացնում քաղաքապետի գործունեության նկատմամբ:

*Ինչ ժամկետով է ընդունվում Երևանի բյուջեն և ում կողմից։

Երևանի բյուջեն ընդունվում է նիստին ներկա Ավագանու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, բայց ոչ պակաս, քան մեկ քառորդը: Ընդունվում է մեկ տարի ժամկետով։

*Քանի՞ վարչական շրջանների է բաժանվում Երևան քաղաքը, թվարկել

Երևան քաղաքը բաժանված է 12 վարչական շրջանների. Աջափնյակ, Ավան, Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Քանաքեռ-Զեյթուն:

*Ո՞վ կարող է նշանակվել Երևանի վարչական շրջանի ղեկավար։

Քաղաքապետ կարող է դառնալ 30 տարին լրացած, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող և ավագանու անդամ համարվող այն անձը, որը չունի այլ պետության քաղաքացիություն:

*Ո՞վ է պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում վարչական շրջանի ղեկավարին։

Վարչական շրջանի ղեկավարին կարող է նշանակել և պաշտոնից ազատել Երևանի քաղաքապետը։

* Ի՞նչ գործունեությամբ /աշխատանքով/ կարող է /չի կարող/ զբաղվել վարչական շրջանի ղեկավարն իր պաշտոնի հետ համատեղ։

Քաղաքապետն իր իրավասության սահմաններում, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ընդունում է որոշումներ, արձակում կարգադրություններ: Քաղաքապետը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, զբաղեցնել այլ պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ առևտրային կազմակերպություններում, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից: